Makroekonomia- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 9 - strona 1 Makroekonomia- wykład 9 - strona 2 Makroekonomia- wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

makroekonomia temat: Dług publiczny
data: 16.04.2012
Jeżeli deficyt budżetowy występuje w dłuższym okresie może być finansowany przez zaciąganie przez państwo długu publicznego.
DŁUG PUBLICZNY
Suma skumulowanych deficytów z okresów wcześniejszych.
Całkowite pozostające do spłaty zobowiązanie państwa wobec różnych podmiotów (krajowych i zagranicznych).
SPOSOBY ZACIĄGANIA DŁUGU PUBLICZNEGO
Emisja papierów wartościowych (obligacji, bonów skarbowych)
Zaciąganie kredytów
SKUTKI DEFICYTU BUDŻETOWEGO
Wyższe podatki w przyszłości
Zmniejszenie wydatków prorozwojowych
Pogłębienie nierówności w podziale dochodów
Zmniejszenie rozmiarów inwestycji
Pakt Stabilności i Wzrostu z 1997 r. (zmodyfikowany w 2005 r.) zobowiązuje kraje należące do UE do przestrzegania dwóch kryteriów stabilności finansowej:
Deficyt sektora publicznego nie powinien przekraczać 3% PKB
Zadłużenie sektora publicznego nie powinno by większe niż 60% PKB
Dopuszcza się możliwość przejściowego przekroczenia dopuszczalnych limitów (tymczasowość, wyjątkowość)
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu deficytu budżetowego może spowodować uruchomienie procedury nadmiernego deficytu budżetowego (EDP)
Deficyt Polski wynosi -3,6, Zadłużenie Grecji -166,1, Portugalia -107,4
RODZAJE POLITYKI FISKALNEJ:
Pasywna
Aktywna
Ekspansywna
Restrykcyjna
POLITYKA PASYWNA
Polega na wykorzystaniu automatycznych stabilizatorów koniunktury gospodarczej
ASK (Automatyczny Stabilizator Koniunktury) to taki dochód lub wydatek budżetowy, który w okresie kryzysu bez żadnych działań ze strony Rządu powoduje powstanie lub powiększenie deficytu budżetowego lub zmniejszenie nadwyżki budżetowej
Przykłady ASK to:
Automatyczne zmiany wpływów podatkowych
Automatyczne zmiany wydatków na zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia społeczne
Programy pomocy dla rolnictwa
Budżet państwa
Dochody
Wydatki
Constans
Wydatki na zasiłki dla osób bezrobotnych (wzrost wydatków na zasiłki dla bezrobotnych
KRYZYS = wpływy do budżetu z tytułu podatków
Constans


(…)

… FISKALNEJ
Szybkość reakcji na zmiany koniunkturalne (Automatyzm działania upadabnia je do działania naturalnych mechanizmów rynkowych)
Oddziałują one na globalne wydatki w stosunkowo krótkim okresie, nie stwarzają warunków do zmiany istniejącej sytuacji ekonomicznej
Powodują powstanie wysokiego deficytu budżetowego w okresach pogorszenia koniuntury
Ze względu na ograniczenia pasywnej polityki fiskalnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz