Makroekonomia- wykład 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 12 - strona 1 Makroekonomia- wykład 12 - strona 2 Makroekonomia- wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Monika Szudy
Wykład 12
Pośrednie instrumenty realizacji ekonomicznych funkcji państwa
Polityka fiskalna
Państwo a popyt globalny
Wpływ wzrostu wydatków budżetowych na popyt globalny (wg J.M. Keynesa)
Wpływ wzrostu podatków na popyt globalny (wg J.M. Keynesa)
Mnożnik
Liczba, która mówi o ile zmieni się wielkość produkcji zapewniającej krótkookresową równowagę w gospodarce jeśli zmianie ulegnie autonomiczny składnik popytu globalnego
Popyt globalny
AD = C + I + G + Exnetto C = Ca + KSK × Y
I = Ia G = Ga Ogólna formuła mnożnika
1
k = ------------
1 - KSK
KSK - krańcowa skłonność do konsumpcji
KSO - krańcowa skłonność do oszczędzania
KSK + KSO = 1
zatem → k 1 Mnożnik wydatków budżetowych
∆Y kG = ----------
∆G Liczba, która mówi o ile zmieni się wielkość produkcji zapewniającej równowagę jeśli zmianie ulegną wydatki budżetowe Wpływ wzrostu wydatków budżetowych na popyt globalny
Wzrost (spadek) wydatków budżetowych powoduje równoległe przesunięcie krzywej popytu globalnego w górę (w dół)
co prowadzi do zwielokrotnionych wzrostów (lub spadków) wielkości produkcji zapewniającej równowagę
Mnożnik podatkowy
Liczba, która mówi o ile zmieni się wielkość dochodu narodowego zapewniającego równowagę w gospodarce w wyniku zmiany kwoty podatków wpłacanych do budżetu
KSK
kT = - -------------
1 - KSK
kG kT Spowodowanie pożądanej zmiany wielkości dochodu narodowego wymaga większej zmiany podatków niż wydatków rządowych
Wpływ wzrostu podatków na popyt globalny
Wzrost stopy opodatkowania powoduje zmniejszenie KSK czyli zmniejszenie kąta nachylenia krzywej popytu globalnego, co prowadzi do zmniejszenie poziomu produkcji zapewniającej równowagę w gospodarce
Mnożnik zrównoważonego budżetu
Jeśli budżet państwa jest zrównoważony, czyli ∆G = ∆T, to wzrost wydatków budżetowych państwa, których źródłem jest taki sam wzrost podatków od ludności, powoduje wzrost dochodu narodowego równy wzrostowi wydatków budżetowych
Wzrost dochodu narodowego nastąpi pod warunkiem:
zwiększone wydatki budżetowe zostaną w całości przeznaczone na wydatki konsumpcyjne,
wzrost podatków nie obniży wielkości wydatków konsumpcyjnych o pełną kwotę zapłaconych podatków
Mnożnik zrównoważonego budżetu
∆Y = kG × ∆G + k

(…)

… w całości przeznaczone na wydatki konsumpcyjne,
wzrost podatków nie obniży wielkości wydatków konsumpcyjnych o pełną kwotę zapłaconych podatków
Mnożnik zrównoważonego budżetu
∆Y = kG × ∆G + kT × ∆T Przykład
∆G = 10 mln → wzrost AD o 10 mln
∆T = 10 mln → spadek popytu konsumpcyjnego (przy KSK = 0,8) o 8 mln
Zatem AD wzrasta o 2 mln
Jeśli KSK = 0,8 → kG = 5, kT = - 4
∆Y = 5 × 10 mln - (4 × 10 mln) ∆Y = 10…
… ona na świadomym interwencjonizmie, wymagającym każdorazowo podejmowania decyzji o wykorzystaniu konkretnych instrumentów fiskalnych
Pasywna polityka fiskalna
Polega na wykorzystywaniu właściwej niektórym instrumentom wrażliwości na zmiany poziomu dochodu narodowego, zatrudnienia i innych wielkości ekonomicznych.
Instrumenty te to automatyczne stabilizatory koniunktury
Automatyczne stabilizatory koniunktury…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz