Powstawanie długu publicznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstawanie długu publicznego - strona 1

Fragment notatki:


Powstawanie długu publicznego jest związane z uporczywie utrzymującym się deficytem budżetowym. Rząd w takiej sytuacji jest zmuszony do drukowania pieniędzy, bądź też do zaciągania pożyczek u podmiotów krajowych, czy też zagranicznych. „Przyczynami powstawania długu publicznego mogą być jednak także skutki innej działalności władz publicznych, np.: przymusowe wywłaszczenia mienia na zasadach odpłatności, zobowiązania odszkodowawcze powstałe na mocy orzeczeń sądów lub wynikające z ustaw i inne.” Tabela 1. Wielkość długu publicznego w Polsce w latach 2003-2010 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Państwowy dług publiczny, mld zł
408,3
431,4
466,6
506,3
527,4
597,8
669.9
747,9
Państwowy dług publiczny w relacji do PKB
47,1%
45,7%
47,1%
47,7%
45%
47,1%
50,9%
54,8%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Powyższa tabela obrazuje jak zmieniała się wielkość długu publicznego w Polsce w latach 2003-2010. Można zaobserwować tendencje wzrostową przez cały okres badania. To samo tyczy się relacji długu do PKB, który stale rośnie (z nieznacznymi spadkami w niektórych okresach) z 47,1% w 2003 roku, do prawie 55% w 2010. Jest to zły sygnał dla państwa polskiego, jeżeli relacja długu do PKB osiągnie 55% wtedy zastosowane będą procedury ostrożnościowe drugiego progu, zapisane w ustawie o finansach publicznych. Oznacza to, że na kolejny rok nie przewiduje się deficytu oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej, jak również Rada Ministrów dokonuje przeglądu wydatków finansowanych z kredytów zagranicznych oraz przeglądu programów wieloletnich. S. Owsiak: Finanse publiczne - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001, s. 251
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz