Metodyka

note /search

1 strona z pracy

 • Uniwersytet Gdański
 • Metodyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

Powstawanie długu publicznego jest związane z uporczywie utrzymującym się deficytem budżetowym. Rząd w takiej sytuacji jest zmuszony do drukowania pieniędzy, bądź też do zaciągania pożyczek u podmiotów krajowych, czy też zagranicznych. „Przyczynami powstawania długu publicznego mogą być jednak takż...

Metody spporządzania świadectw

 • Politechnika Warszawska
 • Metodyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW      32  METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW      175.  W jakich jednostkach wyrażony jest wskaźnik EP?    a)  kWh/m 2*a  b)  kW  c)  jest bezwymiarowy  Odpowiedź: a    176.  Co to jest współczynnik wi ?    a)  współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej  b)  ...

Powstawanie długu publicznego

 • Uniwersytet Gdański
 • Metodyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Powstawanie długu publicznego jest związane z uporczywie utrzymującym się deficytem budżetowym. Rząd w takiej sytuacji jest zmuszony do drukowania pieniędzy, bądź też do zaciągania pożyczek u podmiotów krajowych, czy też zagranicznych. „Przyczynami powstawania długu publicznego mogą być jednak ta...

Metodyka czynnosci ruchowych

 • Metodyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2205

awf, metodyka, czynności ruchowe Kultura fizyczna, jej funkcje i formy Kultura fizyczna to ogó³ uznawanych wartoœci i utrwalonych zachowañ oraz ich rezultatów dotycz¹cych przymiotów cia³a cz³owieka (H. Grabowski). Wartoœci cia³a: - zdrowotne (¿yciodajne w³aœciwoœci cia³a) - utylitarne (cia³o jak...

Metodyka czynnosci ruchowych 3

 • Metodyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2632

Metodyka, awf, rekreacja Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS 1. Nazwa przedmiotu: Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu 2. Kod przedmiotu (opcjonalnie) 3. Formuła przedmiotu (wykład, FIZPK02 ćwiczenia, labora...

Kraul - Metodyka nauczania pływania kraulem

 • Metodyka
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 9625

Metodyka nauczania pływania kraulem- systematyka ćwiczeń - opis techniki ruchu - ćwiczenia korygujące i doskonalące technikę WPROWADZENIE Omówienie zadań i celów lekcji, zachęcenie uczestników do śledzenia precyzji pokazu, uświadomienie ...

Motyl - Metodyka nauczania pływania stylem motylkowym

 • Metodyka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 7427

Metodyka nauczania pływania stylem motylkowym 1. systematyka ćwiczeń 2. opis techniki ruchu 3. ćwiczenia korygujące i doskonalące technikę WPROWADZENIE Technika pływania stylem delfin została zaczerpnięta z naturalnego ruchu delfinów w ...

żabka - Metodyka nauczania stylem klasycznym

 • Metodyka
Pobrań: 973
Wyświetleń: 9716

Metodyka nauczania stylem klasycznym: systematyka ćwiczeń - opis techniki ruchu - ćwiczenia korygujące i doskonalące technikę WPROWADZENIE Technika pływania stylem nawrotem, w czasie nawrotu i ostatniego ruchu na finiszu. Dłonie muszą by...