Metody spporządzania świadectw

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody spporządzania świadectw - strona 1 Metody spporządzania świadectw - strona 2 Metody spporządzania świadectw - strona 3

Fragment notatki:

METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW      32  METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW      175.  W jakich jednostkach wyrażony jest wskaźnik EP?    a)  kWh/m 2*a  b)  kW  c)  jest bezwymiarowy  Odpowiedź: a    176.  Co to jest współczynnik wi ?    a)  współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej  b)  współczynnik korekcji temperatury wody w zaworze czerpalnym  c)  współczynnik wykorzystania zysków słonecznych  Odpowiedź: a    177.  Współczynniki Wi mają zastosowanie do obliczenia wartości    a)  energii pierwotnej  b)  energii końcowej  c)  energii użytkowej  Odpowiedź: a    178.  Do obliczania którego wskaźnika potrzebna jest wartość wi    a)  EK  b)  EP  c)  EK i EP  Odpowiedź: b    179.  Zapotrzebowanie  energii  pierwotnej  dla  budynku  jest  w  porównaniu  do  zapotrzebowania energii końcowej:    a)  Większe  b)  Mniejsze  c)  Większe lub mniejsze  Odpowiedź: c    180.  Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się:    a)  tylko w formie elektronicznej  b)  tylko w formie pisemnej  c)  w formie elektronicznej i pisemnej  Odpowiedź: c    181.  Ile jest stref klimatycznych w Polsce?    a)  5  b)  3  c)  7  Odpowiedź: a    METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW      33  182.  Zapotrzebowanie na energię pierwotna według rozporządzenia to:    a)  ilość energii dostarczana przez systemy techniczne przeliczona na energię  pierwotną  b)  energia chemiczna paliw kopalnych  c)  energia paliwa dostarczonego do granicy budynku przez systemy techniczne  Odpowiedź: a    183.  Łazienki w wielorodzinnym budynku mieszkalnym to:    a)  część budynku o jednej funkcji użytkowej  b)  składnik strefy cieplnej budynku  c)  oddzielna część użytkowa o regulowanej temperaturze  Odpowiedź: b  184.  Energia ko ń cowa według rozporz ą dzenia to:    a)  energia dostarczona do granicy bilansowej budynku  b)  energia paliwa gazowego  c)  energia efektywnie wykorzystana w budynku  Odpowiedź: a    185.  W obliczeniu wskaźnika EK przyjmuje się:    a)  pole powierzchni użytkowej całego budynku  b)  pole  powierzchni  podłogi  wszystkich  stref  cieplnych  budynku  lub  części  budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową  c)  Pole  powierzchni  pomieszczeń  o  regulowanej  temperaturze  w  budynku  albo  lokalu mieszkalnym  Odpowiedź: c    186.  Zapotrzebowanie  energii  ko ń cowej  dla  budynku  jest  w  porównaniu  do  zapotrzebowania energii użytkowej: 

(…)

… na ogrzewanie należy
uwzględnić stosowane w danym budynku stałe przerwy lub obniżenia
poziomu ogrzewania (np. nocne)
a) obniżyć o % wynikający z oceny
b) obniżyć o wielkość podaną przez administrację budynku
c) pominąć
Odpowiedź: c
35
METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW
201.
Współczynnik przenikania ciepła przez podłogę na gruncie zależy od:
a) zagłębienia Z, wsp. U dla podłogi i parametru B'
b) wsp. U dla podłogi…
…) średniej miesięcznej temperatury powietrza zewnętrznego
Odpowiedź: c
205.
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez przegrody to:
a) iloczyn pola powierzchni brutto przegrody i współczynnika przenikania ciepła
b) skorygowany iloczyn pola powierzchni brutto i współczynnika przenikania
ciepła przegrody
c) suma iloczynu pola powierzchni netto i współczynnika przenikania ciepła
przegrody oraz iloczynu…

208.
Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka cieplnego
określamy w:
a) Normy PN-EN ISO 14683
b) Normy PN-EN ISO 6946
c) Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
Odpowiedź: a
209.
W miejscu progu drzwi balkonowych wychodzących na płytę balkonu
połączonego konstrukcyjnie ze stropem budynku uwzględniamy:
a) Mostek cieplny związany z płytą balkonową
b) Mostek cieplny…
… temperaturę powietrza wewnętrznego dla okresu ogrzewania
c) średnią temperaturę powietrza wewnętrznego dla danego miesiąca
Odpowiedź:b
236.
Wartość współczynnika przepuszczalności energii
słonecznego przez oszklenie g wykorzystuje się do:
promieniowania
a) określania zysków ciepła od nasłonecznienia
b) określania strat ciepła przez przegrody przeźroczyste
c) określania współczynnika przenikania ciepła…
… dla podłogi na gruncie wartość Uequiv,bf w porównaniu
do wartości U dla konstrukcji podłogi jest
a) mniejsza
b) większa
c) może być większa , lub mniejsza
Odpowiedź: a
213.
Współczynniki Rsi i Rse dla połaci dachowej nachylonej pod kątem 75%
przyjmujemy jak:
a) przegrody pionowej
b) przegrody poziomej
c) z interpolacji między wartościami dla przegrody pionowej i poziomej
Odpowiedź: a
37
METODYKA SPORZĄDZANIA…
…*kubatura ogrzewana *Af/3600
c) 0,05*kubatura wentylowana*n50/3600
Odpowiedź: a- ale w tym wzorze nie ma Af
225.
W obliczeniu strat przez wentylację wartość V0 to
a) Pojemność cieplna powietrza
b) Strumień powietrza wentylacji naturalnej
c) Kubatura pomieszczeń wentylowanych
Odpowiedź: b
226.
Dla budynku z wentylacją naturalną w obliczeniu strat przez wentylacje
uwzględnia się
a) Wartość strumienia…
… współczynnika efektywności zysków ciepła w trybie
ogrzewania nie ma wpływu:
a) wewnętrzna pojemność cieplna
b) strefa klimatyczna
c) współczynniki strat ciepła przez przenikanie i wentylację
Odpowiedź:b
44
METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW
259.
Współczynnika efektywności zysków ciepła w trybie ogrzewania liczony
jest w jednostkach:
a) kWh/m-c
b) jednostka bezwymiarowa
c) kWh
Odpowiedź:b
260.
Znając oznaczenia…
… europejski sezonowy współczynnik efektywności
energetycznej urządzenia chłodniczego ESEER uwzględnia:
a) efektywność energetyczną urządzenia pracującego przy częściowym
obciążeniu
b) efektywność energetyczną urządzenia pracującego w jednym z krajów Unii
Europejskiej
c) rodzaj układu regulacji i sterowania instalacji chłodniczej
Odpowiedź: a
317.
W budynku z lokalami użytkowymi oblicza się zapotrzebowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz