Kanały tłumaczące deficyty budżetowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kanały tłumaczące deficyty budżetowe - strona 1

Fragment notatki:

Kanały tłumaczące deficyty budżetowe:
PIERWSZY KANAŁ
Zakłada płynność kursu walutowego oraz swobodny przepływ kapitału- syt. Gosp. otwartej
Utrzymanie przez państwo wysokiego deficytu budżetowego- wzrost stopy procentowej jako skutek.
Zwiększona stopa procentowa powoduje napływ zagranicznych inwestycji, w wyniku których waluta zagraniczna zostaje wymieniona na walutę krajową
Prowadzi do aprecjacji rodzimej waluty
Ceny artykułów importowanych spadają, a eksportowanych rosną. Rośnie deficyt na rachunku obrotów bieżących.
DRUGI KANAŁ
- wynika z faktu że deficyt budżetowy finansowany jest z oszczędności
Wzrost deficytu budżetowego oznacza obniżenia się oszczędności i powiększenie różnicy pomiędzy inwestycjami a oszczędnościami
Jedyną alternatywą jest zatem zaciąganie przez budżet państwa pożyczek zagranicznych, to implikuje wzrost deficytu obrotów bieżących.
TRZECI KANAŁ
Dotyczy sposobu wydatkowania pieniędzy pochodzących z emisji obligacji przez budżet państwa
W większości powodują one wzrost popytu konsumpcyjnego, co oddziałuje na gospodarkę.
Większe wydatki konsumpcyjne zwiększają import i ograniczają eksport, gdyż w pierwszej kolejności zostaje zaspokojony popyt wewnętrzny.
Oznacza to pogłębienie deficytu obrotów bieżących.
EFEKT WYPYCHANIA
Sprowadza się di ograniczenia możliwości wydatkowych w sektorze prywatnym, powodowanych zwiększeniem wydatków publicznych.
Wyższe wydatki państwa powodują wzrost produkcji i dochodu- wyższy dochód podnosi zamierzone realne zasoby pieniężne- wyższy popyt na pieniądz w ujęciu realnym i jego niezmieniona podaż podbijają stopę procentowa.
Wyższa stopa % wypiera konsumpcję i inwestycje tłumiąc efekty ekspansji fiskalnej
Duże znaczenie dla tego efektu ma mobilność kapitału w skali międzynarodowej.
Napływ oszczędności zagranicznych może wpłynąć na osłabienie efektu wypychania poprzez obniżenie stóp %
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz