Ekonomia - wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - wykład 3 - strona 1 Ekonomia - wykład 3 - strona 2 Ekonomia - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomia 20.12.08r.
Polityka państwa Polityka fiskalna Decyzje państwa w zakresie wydatków i podatków Polityka stabilizacyjna Działania rządu zmierzające do utrzymania poziomu produkcji EKONOMICZNE FUNKCJE RZĄDU Wzmacnianie działanie prawa i mocy wiążącej umów Podtrzymywanie konkurencji Prowadzenie polityki podziału dochodu ( gwarancja bezpieczeństwa ekonomicznego ) Dostarczanie dóbr publicznych ( bank wyłączności, współudział w konsumpcji ) Korygowanie niepowodzeń rynku korygowanie negatywnych efektów zewnętrznych subsydiowanie posiadających dóbr stabilizowanie gospodarki
obniżenie inflacji
obniżenie bezrobocia ( stabilizacja zatrudnienia )
BUDŻET PAŃSTWA zestawienie wpływów i wydatków budżetowych danego kraju
opracowywany corocznie na szczegół centralnym w formie ustawy
rząd ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za wykonanie budżetów
Zasada tworzenia budżetu Zasady techniczne
Uprzężności
Jawności
Roczności
Jedności
Zupełności
Zasada merytoryczności
Równowagi Funkcje budżetu Regulacyjna
Redystrybucyjna
Kontrolno -
FUNKCJE PINANSÓW PUBLICZNYCH Redystrybucyjna Przeprowadzenie ponownego podziału dóbr przez państwo
Cel to zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego danego kraju, zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych i niematerialnych obywateli
Alokacyjna Podział środków przyjętych od społeczeństwa zgodnie z polityką państwa ( konsumpcja dóbr prywatnych i publicznych ) Dotacje produkcji dóbr publicznych niezbędnych dla społeczeństwa Stabilizacyjna Stabilizacja życia gospodarczego
Wykorzystywanie na różne instrumenty podatkowe, zmiany w wydatkach budżetowych
STAN BUDŻETU Stan budżetu określany jest poprzez :
Stopę podatkową
Wydatek państwa
Poziom dochodów
Stan równowagi
S + NT = G + I S - I = G - NT S - planowane oszczędności
I - planowane inwestycje
G - planowane wydatki
NT - podatki netto
Deficyt budżetowy = G - NT NT - podatki netto , G - wydatki rządowe
BUDŻET Rzeczywisty Wpływy, wydatki, deficyt w danym okresie Strukturalny Jakie byłyby wpływy, wydatki, deficyt, gospodarka osiągnęła poziom produkcji potencjalnej

(…)

…, podatki pośrednie od sprzedaży
Po stronie wydatków
Transfery uzależnione od sytuacji materialnej jednostek - zasiłki dla bezrobotnych, pomoc społeczna, subsydia dla rolnictwa
Aktywna polityka budżetowa dyskrecjonalna
Wymaga od państwa dostosowywania wyznaczników polityki fiskalnej do zmian w cyklu gospodarczym poprzez np.:
Zmiany stawek i struktury podatków
Zmiany wpłat przelewów dla samorządów
Zmiany…
…, gospodarka osiągnęła poziom produkcji potencjalnej
Cykliczny
Oblicza wpływ cyklu koniunkturalnego mierząc zmiany wydatków, wpływów, deficytu gdy produkcja różni się od potencjalnej
Dochody budżetowe
Podatki bezpośrednie i pośrednie
Cła i opłaty
Dochody z własności publicznej
Dochody z prywatyzacji
Pożyczki i kredyty krajowe oraz zagraniczne
Wydatki budżetowe
Wydatki bieżące
Utrzymanie jednostek budżetowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz