Budżet - pojecie, historia, zasady bud_etowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet - pojecie, historia, zasady bud_etowe - strona 1 Budżet - pojecie, historia, zasady bud_etowe - strona 2

Fragment notatki:

Budżet:
- plan finansowy, który stanowi podstawę działalności podmiotów państwowych w następnym roku budżetowym
- akt prawny autoryzowany przez parlament
- zestawienie wydatków i dochodów niezależnie od szczebla struktury polityczno- administracyjnych.
- zestawienie dochodów i wydatków na cele publiczne, opisujący jakie dobra i usługi państwo chce w bieżącym roku dokonać, jakich dokonać wydatków transferowych i skąd weźmie na to środki.
- jest powiązany z BC, który prowadzi rachunek bieżący dla budżetu państwa. Oznacza to, że przyjmuje on jego wpływy i realizuje wydatki oraz przechowuje czasowo wolne środki pieniężne. HISTORIA BUDŻETU
-oddzielenie majątku państwa od majątku krolewskiego ( Polska 1504)
- rozwój parlamentaryzmu
- zmiana i rozszerzenie funkcji państwa
- rozwój stosunków międzynarodowych i integracja międzynarodowa
ZASADY BUDŻETOWE
zasada zupełności budżetu - polega na zestawieniu w budżecie wszystkich a nie tylko wybranych dochodów i wydatków państwa.
zasada jedności - oznacza, że istnieje tylko jeden dokument na całość dochodów i wydatków państwa (jedno zestawienie zwane budżetem). W ramach tej zasady rozróżnia się jedność formalną i materialną. Jedność formalna osiągana jest poprzez budowę zbiorczego budżetu państwa, obejmującego budżet władz centralnych i terenowych, co powinno zapewnić lepszą kontrolę i większą przejrzystość wydatków budżetowych. Jedność materialna natomiast głosi, że dochody tworzące fundusz budżetowy mają przeznaczenie ogólne, tzn. nie są z góry związane z określonymi celami finansowanymi z budżetu.
zasada jawności - polega na tym, że społeczeństwo (obywatele) są zaznajomieni z budżetem jego treścią sposobem uchwalania oraz ze sprawowaniem nad nim kontroli. W praktyce oznacza to raczej prezentowanie dochodów i wydatków organom przedstawicielskim, różnym ciałom i organizacjom społecznym.
zasada realności - postuluje maksymalną precyzję w planowaniu dochodów i wydatków budżetowych.
zasada szczególności - oznacza, że w budżecie muszą być zawarte cele szczegółowe konkretne, a nie określone w sposób ogólny.
zasada równowagi - jest to dążenie do tego, aby dochody były równe wydatkom, co w praktyce nie jest jednak nigdy osiągane (zawsze występuje nadwyżka lub deficyt budżetowy), a w każdym wypadku idealne zrównoważenie dochodów i wydatków jest stanem wyjątkowym; poprzestaje się tu więc na postulacie, że nadwyżka budżetowa wypracowana podczas okresu wysokiej koniunktury powinna służyć pokryciu deficytu podczas recesji; ta zasada jest nazywana Złotą Zasadą Budżetową.
zasada jasności - (przejrzystości) polega na takiej konstrukcji budżetu i na takim ujęciu dochodów i wydatków, który umożliwia prawidłowe planowanie i łatwość oceny przez

(…)

… dla zarządzania finansami przedsiębiorstwa - przy konstruowaniu budżetu należy dążyć do oszczędności, efektywności, elastyczności itp.
FUNKCJE BUDŻETU PAŃSTWA
- funkcje ekonomiczne (redystrybucyjna, alokacyjna, stabilizacyjna)-> autor: Musgrave. - funkcje kontrolne i koordynacji (ocena celowości, efektywności i legalności gospodarki dochodami i wydatkami publicznymi)
- funkcje polityczne (ustrojowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz