Zarządzanie długiem publicznym - strona 2

note /search

Rodzaje deficytu budżetowego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1862

RODZAJE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I podział- ujęcie prawne, rodzaje deficytu wynikające z ustawy o finansach publicznych. Deficyt sektora finansów publicznych: -jest to ujemna różnica między dochodami publicznymi powiększonymi o b...

Sprzedaż Skarbowych Papierów Wartościowych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

SPRZEDAŻ SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (SPW) JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA DŁUGIEM PUBLICZNYM W POLSCE Skarbowe papiery wartościowe to: -obligacje skarbowe - bony skarbowe List emisyjny- dokument informacyjny warunkujący odby...