Sprzedaż Skarbowych Papierów Wartościowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprzedaż Skarbowych Papierów Wartościowych - strona 1 Sprzedaż Skarbowych Papierów Wartościowych - strona 2 Sprzedaż Skarbowych Papierów Wartościowych - strona 3

Fragment notatki:

SPRZEDAŻ SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (SPW) JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA DŁUGIEM PUBLICZNYM W POLSCE
Skarbowe papiery wartościowe to:
-obligacje skarbowe
- bony skarbowe
List emisyjny- dokument informacyjny warunkujący odbycie się emisji papierów skarbowych.
Zasady sprzedaży SPW na rynku krajowym i zagranicznym
Podstawowe zasady sprzedaży polskich papierów skarbowych zostały wykształcone już na samym początku pojawienia się w ofercie sprzedaży Ministra Finansów poszczególnych ich rodzajów:
- W 1991 roku w przypadku bonów skarbowych
- W 1992 roku w przypadku obligacji.
Sprzedaży SPW na rynku krajowym odbywa się za pośrednictwem agentów emisji, którzy działając na podstawie umów zawartych z MF, organizują sprzedaż dla odrębnych grup inwestorów- indywidualnych i instytucjonalnych.
Przetarg konkurencyjny:
Złożenie oferty przez jednostkę chcącą wziąć udział w przetargu (co i za ile chce kupić). Wybierana jest najlepsza oferta z punktu widzenia emitenta (ta z najwyższą ceną), porównanie z aktualnym zapotrzebowaniem w budżecie i ustalanie ceny przetargowej. Ci, którzy się załapali, będą rozliczani zgodnie z ceną, jaką zgłosili. Jest to przetarg wielocentowy (multiprice). System wyklucza jednostki, które dają za niskie z pktu widzenia emitenta ceny. Rozliczany jest tzw. `amerykańską metodą' czyli właśnie konkurencyjna.
Przetarg uzupełniający:
Cena jest średnią ważoną wszystkich ofert wystawionych do przetargu. Metoda ta nie ma charakteru konkurencyjnego. (uniform price)
PODSTAWY PRAWNE EMICJI SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSLCE
- ustawa z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
- rozporządzenia, które regulują szczegółowo uprawnienia MF odnośnie określenia szczegółowych warunków emisji SPW
- określają one ogólne warunki konstrukcji instrumentów, procedury sprzedaży, grupy inwestorów, którym mogą być one oferowane, zasady obsługi i wykupu ( w tym odkupu i przedterminowego wykupu)
- Szczegółowe warunki poszczególnych emisji SPW są określone każdorazowo w listach emisyjnych wydawanych przez MF
- Podanie listu emisyjnego do publicznej wiadomości na str internetowych Ministerstwa Finansów jest warunkiem dojścia emisji do skutku.
Instrumenty:
- dyskontowe (kupujemy poniżej ceny nominalnej, sprzedajemy po cenie nominalnej)
- odsetkowe (źródłem zysku są odsetki o stałym lub zmiennym poziomie stopy procentowej lub indeksowane)- inaczej kuponowe
Na podstawie ustawy do emisji SPW opiewających na świadczenia pieniężne upoważniony jest wyłącznie Minister Finansów
- inne rodzaje SPW mogą być emitowane przez Ministra Skarbu w porozumieniu z MF


(…)

… emisji SPW oferowanych na krajowym rynku hurtowym, pełniący również obsługę kasową budżetu państwa
- KNF- instytucja kontroli i nadzoru nad publicznym rynkiem papierów wartościowych oraz jego instytucjami
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych- instytucja depozytowo- rozliczeniowa papierów wart. W tym obligacji, prowadzi system rekompensat czyli odpowiednik Funduszu Gwarancyjnego-> gwarancja do 22 tys. euro w 100% gwarancji.
- GPW- instytucja organizująca regulowany rynek wtórny papierów wart., w tym obligacji skarbowych
- Dealerzy SPW- banki uczestniczące w rynku pierwotnym SPW dla inwestorów instytucjonalnych.

… są w dniach lub w tygodniach. Bony emitowane są celem regulowania bieżącej płynności niedoborów finansowych budżetu państwa. Cena emisyjna jest zawsze mniejsza niż wartość nominalna. -> przetargi są zwyczajowo w poniedziałki.
b) długoterminowe- obligacje skarbowe- oferowane do sprzedaży zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, `oprocentowane' w postaci dyskonta lub/i odsetek- okres zapadalności…

- ponadto zagraniczne emisje polskich papierów rządowych stanowią pkt odniesienia (benchmark) dla polskich banków i przedsiębiorstw plasujących własne emisje instrumentów dłużnych na rynku międzynarodowym.
- emisje obligacji, które SA przeznaczone na rynki zagraniczne organizowane są przez konsorcja zagranicznych instytucji finansowych, złożone z liczących się na rynku międzynarodowym banków inwestycyjnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz