Wykład - bony a obligacje skarbowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - bony a obligacje skarbowe - strona 1 Wykład - bony a obligacje skarbowe - strona 2 Wykład - bony a obligacje skarbowe - strona 3

Fragment notatki:

BONY SKARBOWE
Pierwotny termin wykupu
Nie dłuższy niż rok (krótkoterminowe papiery wartościowe)
Adresaci
Inwestorzy instytucjonalni (tzw. hurtowe papiery wartościowe o wartości nominalnej 10 tys. zł.)
Oprocentowanie
Dyskonto
Miejsce emisji
Kraj
Sprzedaż
Z dyskontem
OBLIGACJE SKARBOWE
Pierwotny termin wykupu
Dłuższy niż rok
Adresaci
Inwestorzy instytucjonalni (tzw. hurtowe papiery wartościowe o wartości nominalnej 10 tys. zł.) i prywatni (tzw. detaliczne papiery wartościowe o wartości nominalnej 100zł)
Oprocentowanie
Dyskonto lub odsetki
Miejsce emisji
Kraj i zagranica (np. obligacje jankeskie (dolary), samurajskie (jeny), globalne oraz euroobligacje)
Sprzedaż
Z dyskontem, zgodnie z wartością i powyżej wartości nominalnej
Emisja hurtowych skarbowych papierów wartościowych
Agent emisji (NBP) Inwestor 2
Emitent (SP) DSPW oraz BGK Inwestor 1 RYNEK PIERWOTNY RYNEK WTÓRNY BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego
Emisja hurtowych skarbowych papierów wartościowych opiera się przede wszystkim na tzw. amerykańskiej metodzie aukcyjnej (aukcja wielu cen) - przyjmowane są te oferty, w których proponowana przez inwersora cena jest wyższa lub równa cenie minimalnej ustalonej po przetargu przez emitenta. Każdy z inwestorów obejmuje papiery wartościowe po cenie, którą podał w ofercie. Art. 48
Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2, 6, 8 i 10-13, oraz samorządowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, mogą dokonywać lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu:  1) w skarbowych papierach wartościowych; 
2) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 
3) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) w formie depozytu u Ministra Finansów. 
Art. 78a
Minister Finansów, działając w imieniu Skarbu Państwa, w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa jest upoważniony do przyjmowania wolnych środków w depozyt. 
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz