Definicja deficytu budżetowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja deficytu budżetowego - strona 1 Definicja deficytu budżetowego - strona 2

Fragment notatki:

DEFICYT BUDŻETOWY
- deficyt budżetowy to różnica między wydatkami a dochodami, dotyczy jednego roku fiskalnego (kalendarzowego)
- Na koniec roku deficyt powiększa dług publiczny
- Deficyt może powstawać z konieczności obsługi długu publicznego.
ETAPY PRZYWRACANIA RÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ:
I ETAP: Przy konstruowaniu budżetu są podejmowane działania w postaci wpływów (zwiększenie lub utworzenie nowych podatków) lub po stronie wydatków (cięcia, tworzenie oszczędności poprzez redukcję w wydatkach itp.)
II ETAP: Po stronie wpływów działania w postaci sprzedaży aktywów Skarbu Państwa (np. prywatyzacja), bądź też zaciągania pożyczek (np. w formie skarbowych papierów wartościowych).
PRZYCZYNY DEFICYTU:
- nadmierne wydatki budżetowe (militaryzacja gospodarki, rozbudowana administracja państwa itp.)
-zbyt niskie dochody budżetowe, które mogą wynikać z niskiej stopy opodatkowania, Malo skutecznego systemu ściągania podatków, ze spadającego poziomu produkcji i dochodu narodowego. Dletgo też deficyt jest z reguły większy w okresie recesji gospodarczej, gdy dochód narodowy spada i mniejszy w okresie ożywienia, gdy dochód narodowy wykazuje znaczny wzrost. Można tez winić czasem BC, który może doprowadzić do tzw. schłodzenia gospodarki (zmniejszenie bazy opodatkowania).
- oczekiwanie społeczeństwa, że państwo będzie spełniać funkcję gwaranta bezpieczeństwa socjalnego, finansując część konsumpcji mniej zamożnych grup społecznych.
- sposób uchwalania budżetu w systemie parlamentarnym. Różne siły społeczne- z jednej strony powinny być zainteresowane minimalizacją podatków, z drugiej zaś maksymalizacją wydatków. Nikt natomiast nie wykazuje zainteresowania zrównoważenie wydatków z dochodami.
TRUDNOŚCI Z JEDNOZNACZNĄ EKONOMICZNA INTERPRETACJĄ DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZWIĄZANE SĄ Z:
- zbyt krótki okres interpretacji (rok budżetowy)
- rok budżetowy na ogół nie przystaje do przebiegu cyklu koniunkturalnego
- trudno zinterpretować deficyt poszczególnych rodzajów budżetów (bieżący, majątkowy itp.) oraz związków między saldami tych budżetów
- oprócz deficytu budżetowego należy brać pod uwagę transfery, zwłaszcza pomiędzy budżetem państwa a budżetem samorządowym oraz funduszami ubezpieczeń społecznych
- deficyt związany jest z polityka monetarną państwa (występowanie stopy % co prowadzi do osłabienia aktywności gospodarczej- obniżenie dochodów)
- na stan budżetu wpływa toczenie zewnętrzne, przede wszystkim poziom kursu walutowego.
Konsekwencją tej trudności jest różnorodność obliczania deficytu budżetowego.
Analiza treści przyczyn deficytu budżetowego powinna dać odpowiedź na dwa pytania: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz