Polityka fiskalna - budżet państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka fiskalna - budżet państwa - strona 1 Polityka fiskalna - budżet państwa - strona 2

Fragment notatki:

Polityka fiskalna R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 420-450
co to jest polityka fiskalna? - ogół decyzji rządu dotyczący wydatków i podatków, jest częścią polityki finansowej państwa, której podstawowymi zadaniami są:
redystrybucja dochodów
stabilizacja gospodarki - wykorzystywanie dochodów i wydatków budżetu państwa do pobudzania lub hamowania aktywności gospodarki odpowiednio do potrzeb wynikających z przebiegu cyklu gospodarczego
budżet państwa a popyt globalny (strona dochodowa i wydatkowa)
aktywna polityka fiskalna
ekspansywna - państwo poprzez zwiększanie własnych wydatków, obniżanie kwot płaconych podatków lub jedno i drugie równocześnie pobudza niedostateczny popyt globalny, co wpływa na uaktywnienie procesów gospodarczych i wzrost dochodu narodowego
restrykcyjna - nadmierny popyt globalny jest ograniczany przez zmniejszenie wydatków budżetowych, podwyższenie podatków lub obydwa te instrumenty
budżet państwa - plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa
funkcje budżetu:
fiskalna - gromadzenie dochodów budżetowych (pochodzących głównie z podatków) umożliwiających utrzymanie aparatu państwowego oraz realizację określonych zadań
redystrybucyjna - dokonywanie pożądanych zmian w dochodzie narodowym
stymulacyjna - oddziaływanie dochodów budżetu państwa na życie gospodarcze i społeczne
system podatkowy - określenie podmiotów polegających opodatkowaniu, rodzaju podatków, wysokości stawek podatkowych, ulg i zwolnień podatkowych oraz kształtowanie wydatków zgodnie z potrzebami państwa
budżet to inaczej dochody i wydatki centralnych władz państwowych, władz lokalnych i ubezpieczeń społecznych - obecnie zaobserwuje się większą aktywność budżetową organów lokalnych niż centralnych
zasady polityki budżetowej
zasada rocznego budżetowania - plan dochodów i wydatków musi obejmować jeden rok
zasada zupełności - budżet obejmuje wszystkie wydatki i dochody
zasada jedności - budżet państwa powinien tworzyć jedną całość, tzn. wszystkie jego elementy powinny być zawarte w jednym zestawieniu
zasada jawności - budżet powinien być poddany do publicznej wiadomości
zasada równowagi budżetowej - polega a dążeniu do tego, żeby bieżące dochody z podatków i innych źródeł napływające do budżetu centralnego były wystarczające do pokrycia płatności za produkty i usługi finansowane przez rząd, płatności transferowych i inne wydatki budżetowe
dochody budżetu państwa
podatki - przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo na podstawie prawa w celu uzyskania dochodów na pokrycie wydatków państwowych
rodzaje podatków


(…)

… Systemie Walutowym, które muszą być spełnione przez państwa biorące udział w tworzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej w Unii Europejskiej
inflacja - średnia stopa inflacji w roku poprzedzającym badanie nie może być wyższa niż 1,5 punktu procentowego średniej inflacji w trzech najlepszych pod tym względem krajach UE
deficyt - udział deficytu w PKB nie może przekroczyć 3%
dług publiczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz