Polityka handlowa - wykład - Kontyngent taryfowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka handlowa - wykład - Kontyngent taryfowy - strona 1 Polityka handlowa - wykład - Kontyngent taryfowy - strona 2

Fragment notatki:

Mgr. Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia V – Polityka handlowa
1. Polityka handlowa
Polityka handlowa - realizacja przez określony kraj zadań w sferze swojej wymiany handlowej z zagranicą przy zastosowaniu
określonych instrumentów.
Instrumenty polityki handlowej:
 Taryfowe (cła)
 Pozataryfowe (cała reszta):
 bezpośrednie – są ukierunkowane na realizację celów polityki handlowej, wpływają wprost na wielkość obrotów
 pośrednie – nie są stosowane do regulowania wielkości handlu lecz do realizacji potrzeb wewnętrznych a ich wpływ na
handel jest skutkiem ubocznym a nie najważniejszym
a)
Podstawowe instrumenty polityki handlowej
Cło – opłata pobierana przez państwo od przywozu (importowe), wywozu (eksportowe) lub przewozu (tranzytowe) towarów przez
granice celne państwa lub unii celnej. Cła eksportowe są wprowadzane ze względu na strategiczne cele państwa (klęski żywiołowe).
Podziały:
 Ze względu na sposób naliczania:
 od wartości
 specyficzne
 mieszane
 Ze względu na kryterium celu:
 fiskalne
 ochronne
 prohibicyjne
 odwetowe
Efekty cła:
wzrost cen produktów - zmniejszenie nadwyżki
konsumentów
poprawa sytuacji producentów
wzrost wpływu do budżetu
dwie straty puste (d i b)
Kontyngent taryfowy – polega na ustaleniu zredukowanych stawek celnych w odniesieniu do określonej ilości
lub
wartości
towarów importowanych na wyznaczony okres. Przewóz towarów odbywa się na podstawie pozwoleń wydawanych przez
władze. Wygasa po jego wyczerpaniu lub po wygaśnięciu terminu obowiązywania. Przewóz przekraczający wielkość kontyngentu
jest dozwolony, lecz według normalnej stawki celnej.
Efekty kontyngentu: te same co u cła
Dobrowolne ograniczenia w eksporcie – zobowiązanie kraju eksportującego do przestrzegania ustalonych kwot ilościowych lub
wartościowych w eksporcie. Stroną inicjującą ten instrument jest kraj importujący, jest on wymuszany.
Subsydia produkcyjne – rodzaj wsparcia udzielonego przez rząd krajowym podmiotom gospodarczym. Przez swój wpływ na
zmniejszenie kosztów wytwarzania ma bezpośredni wpływ na wielkość eksportu i importu danego kraju. Napędzają produkcję,
występuje ograniczenie zbytu w danym kraju, brak możliwości zbytu powoduje konieczność zastosowania subsydium
eksportowego.
Subsydia eksportowe – opłaty przyznawane w celu uzyskania nadwyżki eksportowej lub zwiększenia już występującego eksportu
na dane dobro. Subsydia eksportowe, w odróżnieniu od subsydiów produkcji krajowej, przyznawane są podmiotom
gospodarczym nie w związku z produkcją danego dobra, ale z jego wywozem.
Mgr. Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia V – Polityka handlowa
Efektywna ochrona celna – mierzy jaka jest ochrona wartości dodanej wytworzonej w danym kraju.


(…)

… – dwa modele kształtowania protekcjonizmu w warunkach politycznych:

Model przeciętnego wyborcy – politycy chcą zdobyć większość głosów. Gdy w procesach politycznych czynnik rzadki ma głos
(praca) to występuje protekcjonizm, a gdy czynnik obfity – liberalizacja. Wyborcą medianowym jest ten, którego punkt idealny
(preferencje, dla których funkcja preferencji osiąga maksimum) stanowi medianę wśród punktów…
… od subsydiów produkcji krajowej, przyznawane są podmiotom
gospodarczym nie w związku z produkcją danego dobra, ale z jego wywozem.
Mgr. Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia V – Polityka handlowa
Efektywna ochrona celna – mierzy jaka jest ochrona wartości dodanej wytworzonej w danym kraju.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz