Handel wewnątrzgałęziowy - wykład - Teoria podobieństwa popytu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Handel wewnątrzgałęziowy - wykład - Teoria  podobieństwa  popytu   - strona 1 Handel wewnątrzgałęziowy - wykład - Teoria  podobieństwa  popytu   - strona 2

Fragment notatki:

Mgr . Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia 2 – Handel wewnątrzgałęziowy
1. Handel wewnątrzgałęziowy.
a)
Przyczyny handlu dobrami jednorodnymi:
Handel wewnątrzgałęziowy - kraj jednocześnie eksportuje i importuje podobne typy wyrobów. Gałęzie przemysłu wytwarzają
szeroką gamę jakościowo i gatunkowo odrębnych produktów, które są wysoce substytucyjne względem siebie. Np. Polska importuje i
eksportuje węgiel. Importuje taniej niż krajowe wydobycie, eksportuje na rynki zagraniczne po wyższej cenie niż cena jaką może
uzyskać na rynku krajowy.
Przedmiotem handlu oprócz dóbr jednorodnych (dobra o tym samym przeznaczeniu) są dobra zróżnicowane (pochodzące z jednej
branży, różnią się jakością i ceną, zaspokajają te same potrzeby). Udział dóbr zróżnicowanych w wycenie międzynarodowej
systematycznie wzrasta. Warunkiem sprzedaży dóbr zróżnicowanych jest popyt na różnorodność, który spełniony jest w krajach
uprzemysłowionych. Dobra zróżnicowane pojawiają się na skutek nowych możliwości produkcyjnych
i
nowych
preferencji
konsumentów.
Przyczyny handlu dobrami jednorodnymi:
 ze względu na koszty magazynowania (np. zimą prąd importujemy, latem prąd eksportujemy)
 koszty transportu (dobra importowane są tańsze niż dobra krajowe)
obrót uszlachetniający (przepakowujemy towar, dokładamy swoją markę i kraj jest zarówno eksporterem, jak i importerem
dobra)
b)
Podział dóbr:


c)
Zróżnicowanie pionowe - dobra różnią się pod względem jakości
Zróżnicowanie poziome - różne odmiany produktu, produkty różnią się wyglądem, estetyką i smakiem
Przyczyny i następstwa handlu na podstawie teorii współczesnych:
Teoria podobieństwa popytu - kraje handlują między sobą, gdy posiadają podobną strukturę popytu, powinny między sobą
handlować kraje o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego. W tej teorii występuje handel wewnątrzgałęziowy produktami
zróżnicowanymi pionowo.
Teoria międzynarodowego cyklu życia produktów: Podstawą teorii jest fakt, że każdy produkt na rynku przechodzi przez fazy
rozwoju. Innowator - kraj rozwinięty np. USA jest eksporterem danego produktu. W fazie nowości produkt jest drogi, wymaga dużych
nakładów. Łatwiej go sprzedać w USA ze względu na większą niż gdzie indziej liczbę zamożnych klientów. Z kolei z powodu wysokich
płac rynek jest otwarty na rozwiązania techniczne pozwalające zmniejszyć koszty pracy. W początkowej fazie rozwoju produktu
popyt w Stanach Zjednoczonych szybko rośnie. Popyt w innych krajach ogranicza się do niewielkich grup najbogatszych odbiorców.
Miejscowym producentom nie opłaca się podejmować produkcji a amerykańscy przedsiębiorcy, nie mając konkurencji
mogą
z
łatwością eksportować. W fazie dojrzałości eksport z USA napotyka konkurencję. Lokalni przedsiębiorcy rozpoczynają
produkcję z licencji lub wg własnych pomysłów. W miarę nasycenia rynku USA i innych krajów rozwiniętych dobro nabiera cech
produktu standardowego, aby nadal zwiększyć sprzedaż konieczne jest przeniesienie produkcji do innego kraju aby móc zmniejszyć
koszty produkcji i ceny dobra. Innowator staje się importerem danego produktu.
Teoria przewiduje 2 sposoby przenoszenia produkcji:
 BIZ
 imitacja produktu
Zastrzeżenia teorii:
 kraj rozwijający się też może być innowatorem
 wzrost znaczenia korporacji międzynarodowych osłabia znaczenie teorii. Korporacje transnarodowe mogą działać w tym
samym czasie w różnych miejscach świata
Teoria handlu w warunkach konkurencji monopolistycznej - jest to najważniejsza
 wiele sprzedających i nabywców
 zróżnicowane produkty będące bliskimi substytutami
 swoboda wejścia/wyjścia z rynku
Przypuśćmy, że w 2 krajach w tej samej gałęzi przemysłu mamy do czynienia z konkurencją monopolistyczną. Rozpoczęcie handlu
sprawi, że przedsiębiorstwa będą musiały dodatkowo stawić czoła zagranicznym firmom. Wzrost liczby podmiotów zaostrzy
konkurencję. Lepsze przedsiębiorstwa dzięki eksportowi, zwiększą sprzedaż i osiągną dodatkowe korzyści skali, co pozwoli im obniżyć
cenę i wyeliminować te przedsiębiorstwa, które będą produkować jedynie na rynek krajowy. Handel doprowadzi do tego, że na obu
rynkach będzie mniej przedsiębiorstw, ale przeciętna wielkość produkcji każdego z nich się zwiększy. Spadnie przeciętny koszt
produkcji. Drugą korzyścią jest wzrost różnorodności dóbr.
Mgr . Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia 2 – Handel wewnątrzgałęziowy
Teoria handlu w warunkach zewnętrznych korzyści skali:
Zewnętrzne korzyści skali występują także gdy:
 gdy wzrost rozmiarów produkcji prowadzi do obniżki kosztów przeciętnych
 jest dobry przepływ informacji między przedsiębiorstwami
 gdy przedsiębiorstwa wzajemnie użytkują zasoby pracy
Zewnętrzne korzyści skali powstają z kilu powodów:
 wyspecjalizowany sprzęt czy usługi
 koncentracja siły roboczej
efekty zewnętrzne wiedzy
Teoria handlu w warunkach oligopolu:
 kilka bardzo istotnych podmiotów konkurujących ze sobą
 duże bariery wejścia/wyjścia z rynku
 zazwyczaj występuje produkt jednorodny
Firma wchodzi na rynek zagraniczny, powoduje to spadek sprzedaży u rodzimego producenta. Producent gdy straci część udziałów w
rynku krajowym, poszukuje zbytu towarów na rynku zagranicznym, zatem wchodzi na nasz rynek. Firmy traktują rynki krajowe i
zagraniczne jako oddzielne np. stosują różną politykę cenową na różnych rynkach.
d)
Cechy przedsiębiorstw uczestniczących w handlu:
e)
próg jakościowy – przekroczenie pewnego progu jakości pozwala przedsiębiorstwu na wejście na rynek zagraniczny
 preferencje klientów mogą być nastawione na wysoką jakość
 wysoka jakość umożliwia osiągnięcie większych zysków
stopień zaawansowania technologicznego – wysokie zaawansowanie technologiczne zwiększa produktywność i tym samym
umożliwia wejście na rynek zagraniczny
dostępność finansowania zewnętrznego – posiadanie możliwości zaciągania kredytów
wielkość firmy (firmy duże przenoszą się chętniej)
Indeks Grubela – Lloyda:
GLi =
| ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz