Handel wewnętrznogałęziowy i zwenętrznogałęziowy, Efekt substytucji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Handel wewnętrznogałęziowy i zwenętrznogałęziowy, Efekt substytucji - strona 1 Handel wewnętrznogałęziowy i zwenętrznogałęziowy, Efekt substytucji - strona 2 Handel wewnętrznogałęziowy i zwenętrznogałęziowy, Efekt substytucji - strona 3

Fragment notatki:

Majewska. Notatka składa się z 3 stron.
HANDEL WEWNĄTRZGAŁĘZIOWY I ZEWNĄTRZGAŁĘZIOWY Handel wewnątrzgałęziowy ma miejsce wtedy, gdy kraj jednocześnie eksportuje i importuje produkty wytworzone w tej samej gałęzi , tzn. dobra będące bliskimi substytutami w produkcji lub konsumpcji (lub obu tych sferach łącznie). Za główne przyczyny rozwoju handlu wewnatrzgałeziowego uważa się: postępujące procesy różnicowania się dóbr finalnych i dywersyfikacji popytu, podobieństwo gustów konsumentów, podobieństwo cen czynników produkcji, brak przeszkód w handlu międzynarodowym, geograficzne rozprzestrzenianie się produktów i procesów technologicznych, duże rozmiary rynku wewnętrznego. Do głównych korzyści z udziału w handlu wewnątrzgałęziowym zalicza się: wzrost dostępności dóbr dla konsumentów (większy asortyment produktów oferowanych na rynkach krajowych i międzynarodowych pozwala na zwiększenie możliwości wyboru i zaspokojenie zróżnicowanych oczekiwań), obniżka kosztów produkcji i cen (handel wewnątrzgałęziowy umożliwia wydłużenie serii produkcji, obniżenie cen towarów na rynkach krajowych i zagranicznych przez producentów wykorzystujących statyczne i dynamiczne korzyści skali), zwiększenie rozmiarów rynku (wzrost różnorodności produktów prowadzi do powstawania mikrorynków nowych modeli i powiększa rynki zbytu we wszystkich handlujących krajach, co zwiększa potencjał handlu międzynarodowego i ułatwia dostęp do rynków zagranicznych), zmniejszenie wpływu handlu międzynarodowego na podział dochodów pomiędzy podstawowe czynniki produkcji (korzyści z handlu wewnątrzgałęziowego mogą być uzyskiwane przez wszystkie czynniki produkcji, zarówno te mniej obfite, jak i te które w tradycyjnym modelu Heckschera - Ohlina traca na handlu). Handel wewnątrzgałęziowy prowadzi do połączenia korzyści skali z dywersyfikacją produktu, a korzyści skali - ze wzgledu na specjalizację zrodzona ze zróznicowania produktów - odnoszą się bardziej do długości partii produkcyjnych niż wielkości zakładu. W efekcie, pojawia się sytuacja nie dajaca się opisac w ramach klasycznej teorii handlu, która łączyła korzysci skali ze standaryzacją dóbr i rozwojem produkcji masowej. Handel zewnątrzgałęziowy polega na wymianie dóbr, pochodzących z różnych gałęzi przemysłu, pomiędzy krajami, w których wytwarzanie poszczególnych dóbr jest bardziej opłacalne (kraj osiąga przewagę komparatywną w produkcji danego dobra - czyli koszt alternatywny produkcji tego dobra w przeliczeniu na inne, jest niższy niż w innych krajach). EFEKT SUBSTYTUCJI Efekt substytucji to zmiana stosunku nabywanych dóbr (usług) wywołana zmianą ceny jednego z nich. Wraz z efektem dochodowym opisuje wpływ zmiany ceny na siłę nabywczą i decyzje konsumenta.

(…)

… na inne, jest niższy niż w innych krajach).
EFEKT SUBSTYTUCJI
Efekt substytucji to zmiana stosunku nabywanych dóbr (usług) wywołana zmianą ceny jednego z nich. Wraz z efektem dochodowym opisuje wpływ zmiany ceny na siłę nabywczą i decyzje konsumenta. Polega na tym, że wzrost ceny dobra X skłania konsumenta do zastępowania go dobrem Y.
KRAŃCOWA SKŁONNOŚĆ DO KONSUMPCJI, A KRAŃCOWA SKŁONNOŚĆ DO OSZCZĘDZANIA
Funkcja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz