Konkurencyjność międzynarodowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konkurencyjność międzynarodowa - wykład - strona 1 Konkurencyjność międzynarodowa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Mgr. Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia IV – Konkurencyjność międzynarodowa
1. Konkurencyjność międzynarodowa:
Konkurencyjność Mn – zdolność kraju do wytworzenia i sprzedaży na rynkach zagranicznych dóbr, które mogą być lepsze, bądź tańsze od tych
oferowanych przez inne kraje; głównym miernikiem konkurencyjności mn jest wydajność pracy
a)
Różnice między konkurencyjnością mn przedsiębiorstw i konkurencyjnością na poziomie państwa:b)
Kwestia bankructwa – przedsiębiorstwo niekonkurencyjne przestaje istnieć, bankrutuje, a państwo nie
Grupa docelowa – przedsiębiorstwo jest konkurencyjne, gdy sprzedaje dużo podmiotom zewnętrznym (spoza
przedsiębiorstwa), natomiast dla państwa jest ważniejszy rynek wewnętrzny
Kwestia konkurencji – podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa jest konkurencyjność, a państwa nie
Model 5 sił konkurencyjności
1)
2)
3)
4)
5)
Groźba nowych wejść
Rywalizacja między istniejącymi firmami
Oddziaływanie substytutów
Siła przetargowa odbiorców
Siła przetargowa dostawców
Ad. 1) bariery wejścia:
 ekonomia skali (aby być konkurencyjnym trzeba działać na pewnej wielkości skalę)
 zróżnicowanie produktów (odbiorcy muszą mieć przekonanie, że dany produkt jest najlepszy)
 potrzeby kapitałowe (trzeba mieć dużo środków na inwestycje, by móc konkurować)
 dostęp do kanałów dystrybucji
 lokalizacja (dotyczy przedsiębiorstw lub źródła zapatrzenia)
 polityka państwa (formalne bariery wejścia na rynek, np. licencje, certyfikaty)
 cena zapobiegająca wejściu
Ad. 2) Rywalizacja między istniejącymi firmami zależy od:
 liczby konkurentów
 struktury konkurencji
 koncentracji sektora
Ad. 3) Oddziaływanie substytutów zależy od:
 wrażliwości cenowej odbiorcy
 kosztów zmian na substytut
 ilości efektywnych sposobów zaspokajania potrzeby
Ad. 4) Siła przetargowa odbiorców zależy od:
 stopnia koncentracji nabywców (są silni, jeśli są skoncentrowani)
 wielkości zakupów
 możliwości zakupu u innych dostawców
 udziału produktów sektora w kosztach nabywcy
Ad. 5) Siła przetargowa dostawców zależy od:
 stopnia koncentracji dostawców
 roli sektora w sprzedaży dostawców
 stopnia zróżnicowania produktów dostawców
 siły przetargowej substytutów
c)
Model rombu Portera
Elementy:
1) Warunki czynników produkcji
2) Warunki popytu
3) Sektory pokrewne i wspomagające
4) Strategie, struktury, rywalizacja firm
Ad. 1)
- ziemia, praca, kapitał
- kwalifikacje (liczą się umiejętności, których nie można naśladować)
- ważna jest wysoka jakość czynników produkcji
- istotne są instytucje edukacyjne
- tworzenie innowacji w zakresie czynników produkcji
Ad. 2)
- najważniejszy jest popyt krajowy
- popyt krajowy ma być wymagający i skłaniać producentów do innowacji
- ważne, by tendencje w popycie krajowym wyprzedzały tendencje na rynku mn
Ad. 3)
- klastry występują na małym obszarze, jest to najbardziej dojrzała forma organizacyjna
- klaster to najwyższy poziom przewagi konkurencyjnej
- mogą używać wspólną markę, korzystają z tych samych sieci dystrybucji
Ad. 4)
- kraj będzie konkurencyjny przy zastosowaniu odpowiedniego systemu do danego przemysłu
- strategia „niemiecka” to dyscyplina, ściśle określone obowiązki hierarchie podległości
- strategia „włoska” to przedsiębiorstwa jako duża rodzina
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz