Delokalizacja działalności gospodarczej w skali międzynarodowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Delokalizacja działalności gospodarczej w skali międzynarodowej - wykład - strona 1 Delokalizacja działalności gospodarczej w skali międzynarodowej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Mgr. Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia III – Delokalizacja działalności gospodarczej w skali międzynarodowej
1. Delokalizacja działalności gospodarczej w skali międzynarodowej.
Delokalizacja - jest to zamierzone działanie, polegające na przeniesieniu całości lub części działalności produkcyjnej lub usługowej z jednego
kraju do drugiego, związane bezpośrednio z przeniesieniem miejsc pracy i powodujące ubytek miejsc pracy w macierzystym zakładzie większy
niż 33 procent.
Międzynarodowe sieci produkcyjne – układ zależności między podmiotami gospodarczymi.
a)
Czynniki przyczyniające się do powstawania międzynarodowych sieci produkcyjnych:


b)
spadek kosztów komunikacji i transportu
rosnąca współzależność między państwami
rosnące zaangażowanie MSP
istotność dużych graczy
rosnąca rozmaitość sieci
chęć zdobycia nowych rynków
Różne rodzaje międzynarodowych sieci produkcyjnych:Podział I:
 Węże – poszczególne komponenty są wytwarzane sekwencyjnie aż do wytworzenia dobra finalnego
 Pająki – komponenty są tworzone jednocześnie i w pewnym miejscu składane w dobro finalne
Podział II ze względu na powiązania między elementami sieci:
 Sieci zdominowane przez element sieci – BIZ
 Sieci nie powiązane – outsourcing
Podział III ze względu na produktywność:
 firmy mniej produktywne (inwestujące tylko na rynku krajowym);
 firmy bardziej produktywne (rynek krajowy + eksport);
 firmy najbardziej produktywne (BIZ).
Wybór form ekspansji na rynek (BIZ):
 Inwestycje pionowe – podział produkcji na części i przeniesienie ich zagranicę
 Inwestycje poziome – w ramach takiej samej działalności jak w kraju rozpoczynamy BIZ
Co skłania przedsiębiorstwa do wyboru BIZ a nie outsourcingu?
 Możliwość zapewnienia wyższej jakości komponentów
 Niechęć do dzielenia się innowacjami technologicznymi
 Konieczność zapewnienia specyficznych cech komponentom
 Gdy dana branża zaopatrzeniowa jest zmonopolizowana (wysokie ceny)
c)
Cechy przedsiębiorstw zaangażowanych w międzynarodowe sieci produkcyjne:
d)
próg jakościowy – przekroczenie pewnego progu jakości pozwala przedsiębiorstwu na wejście na rynek zagraniczny
 preferencje klientów mogą być nastawione na wysoką jakość
 wysoka jakość umożliwia osiągnięcie większych zysków
stopień zaawansowania technologicznego – wysokie zaawansowanie technologiczne zwiększa produktywność i tym samym
umożliwia wejście na rynek zagraniczny
dostępność finansowania zewnętrznego – posiadanie możliwości zaciągania kredytów
wielkość firmy (firmy duże przenoszą się chętniej),
niewysoki udział nakładów na B+R w obrotach,
niewysoki stosunek kosztów kapitału do kosztów pracy,
przeciętna kompleksowość oferty produktowej,
duże serie produkcyjne.
Konsekwencje tworzenia międzynarodowych sieci produkcyjnych:
ukierunkowanie gospodarki światowej na kwalifikacje, bez względu na to czy wykwalifikowana siła robocza stanowi w danym
kraju czynnik tani czy drogi
rośnie rozwarstwienie dochodowe
większa nadwrażliwość handlu na szoki
występuje szybka transmisja impulsów koniunkturalnych
Mgr. Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia III – Delokalizacja działalności gospodarczej w skali międzynarodowej
e)
Rodzaje Delokalizacji:
Delokalizacja zupełna. Firma przenosi się za granicę wraz z całą produkcją, zwalniając całą załogę i zachowując własność środków
produkcji, w całości eksportując produkty tam wytwarzane do krajów trzecich. Przesłankami takiej decyzji są zwykle wielkość, jakość
oraz konkurencyjne ceny zasobów, czy niższe obciążenia podatkowe.
Delokalizacja wewnątrzkorporacyjna. Firma w sposób zamierzony zamyka zakład lub jego część w jednym kraju, redukując miejsca
pracy, i jednocześnie uruchamia tożsamą działalność produkcyjną lub/i usługową w drugim kraju.
Delokalizacja reeksportowa. Firma zamyka lub ogranicza działalność gospodarczą w kraju macierzystym, redukując miejsca pracy, i
jednocześnie w ramach tej samej działalności zleca produkcję filiom lub innym spółkom zagranicznym w ramach grupy kapitałowej, w
celu ich reeksportowania do kraju macierzystego i dalszego tam przetworzenia.
Delokalizacja poprzez fuzje i przejęcia. Firma zamyka jeden ze swych zakładów w jednym kraju lub ogranicza w nim działalność
gospodarczą, redukując miejsca pracy i jednocześnie otwiera nowy zakład w drugim kraju produkujący podobny produkt czy
oferujący podobną usługę. Delokalizacja działalności gospodarczej dokonywana jest w tym przypadku poprzez wspólne
przedsięwzięcia z partnerami z rynków trzecich, w formie fuzji i przejęć.
Delokalizacja restrukturyzacyjna. Firma przeprowadza restrukturyzację swoich zakładów, w wyniku której cześć z nich jest zamykana
lub działalność w nich jest ograniczana, a nowe zakłady w innych krajach przejmują ich zadania.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz