Finanse międzynarodowe- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 924
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe- wykład 1 - strona 1 Finanse międzynarodowe- wykład 1 - strona 2 Finanse międzynarodowe- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 1
Literatura:
Aneta Kosztowniak, Piotr Misztal, Ireneusz Pszczółka, Anna Szelągowska - Finanse i rozliczenia międzynarodowe (część: Finanse międzynarodowe)
Finanse Międzynarodowe - Lutkowski
Finanse Międzynarodowe - Bernasz
Najlepszy - Zarządzanie Finansami Międzynarodowymi
Finanse międzynarodowe - dziedzina nauki zajmująca się transakcjami o charakterze trans granicznym.
Transakcje o charakterze trans granicznym to transakcje zawierane pomiędzy rezydentem i nierezydentem.
Rezydent - Osoba fizyczna która ma miejsce zamieszkania w danym kraju bez względu na status polityczny (nie zależnie jakie ma obywatelstwo byleby miejsce zamieszkania było w Polsce powyżej pół roku - 183dni)
Finanse międzynarodowe - dziedzina nauki, która zajmuje się transakcjami finansowymi o charakterze trans granicznym; przepływ pieniądza o charakterze międzynarodowym;
Transakcje międzynarodowe mogą być klasyfikowane:
Z punku widzenia podmiotu (tego kto zawiera transakcję)- transakcja zawarta pomiędzy rezydentem (osoba fizyczna która ma miejsce zamieszkania w danym kraju; nieważne jakie ma obywatelstwo; podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą, mającą siedzibę(nie oddział) w danym kraju nie zależnie kto jest właścicielem; korpus dyplomatyczny danego kraju) i nie rezydentem (osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą itp.)
Rezydenci typowi (OCD), nie rezydenci kwalifikowani
Z punktu widzenia waluty w której jest zawierane Można je podzielić na trzy podstawowe kategorie:
Transakcje zawierane w walucie zagranicznej - transakcja zawarta między rezydentem i nie rezydentem, w walucie jednego z partnerów; dla tej transakcji obowiązuje prawo waluty kraju w której dokonuje się płatności; najbardziej popularne transakcje
Transakcje zawierane w eurowalucie -pojawiły się w latach 50 (1956); przeprowadzana jest w eurowalucie; eurowaluta jest to waluta wykorzystywana w krajach trzecich (waluta która jest wykorzystywana poza krajem jej emisji); charakteryzują się tym, że nie obowiązuje do nich jurysdykcja kraju w którym jest przeprowadzana; Transakcje globalne - najmłodszy typ transakcji międzynarodowych; są równocześnie przeprowadzane na kilku rynkach; najczęściej te transakcje dotyczą papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i kredytów; Przedmiot badań finansów międzynarodowych:
Związki pomiędzy pieniądzem krajowym i międzynarodowym
Zjawiska i procesy związane z trans granicznym ruchem pieniądza w różnych jego postaciach i powiązaniach


(…)

… się obszarów przyspieszonego rozwoju (wschodzące rynki światowe) lub wygaszenie dynamiki rozwoju takich obszarów
Zachwiania popytu, podaży, stabilności cen określonych, znaczących w wymianie światowej, produktów, znaczący wpływ tych zmian na bilans handlowy, bilans obrotów bieżących lub cały bilans płatniczy państw
Wewnętrzne perturbacje finansowe, niezrównoważenie budżetu, przekroczenie rozsądnego poziomu…

Rozszerzenie inwestowania o produkty pozafinansowe np. art. Investment, art. Credit, fine-wine investment
Rosnące znaczenie inwestycji alternatywnych np. Private equity, hedge funds
Wzrost skomplikowania instrumentów finansowych
Konsolidacja instytucji finansowych
Pojawienie się Chin jako potęgi finansowej oraz Szanghaju jako ważnego centrum finansowego
Rosnąca konkurencja między centrami finansowymi w skali światowej i regionalnej
Dokonywanie fuzji i przejęć na niespotykaną wcześniej skalę
Zawiązywanie się grup kapitałowych o międzynarodowym charakterze działania
Najważniejsze cechy rynków offshore decydujące współcześnie o ich atrakcyjności
Banki nie są zobowiązane do utrzymywania rezerw obowiązkowych od wkładów eurowalutowych
Wkłady eurowalutowe nie są często objęte systemem ubezpieczeń depozytów
Obecni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz