Rynek euroobligacji- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek euroobligacji- wykład 9 - strona 1 Rynek euroobligacji- wykład 9 - strona 2

Fragment notatki:

23.11.2011
Wykład 9
Rynek euroobligacji:
Jest międzynarodowym rynkiem kapitałowym, na którym zawiera się transakcje długoterminowe
Przyczyny powstania:
Decyzja władz USA o wprowadzeniu, podatku wyrównującego dochody z oprocentowania spowodowały pojawienie się tego rynku - chciano zniechęcić pożyczkobiorców do zawierania transakcji na rynku amerykańskim
Rynek obligacji międzynarodowych:
Obligacje zagraniczne
Euroobligacje - emituje się w walucie innej niż kraju, który je emituje
Euroobligacje różnią się od zwykłych obligacji - konsorcjum emitujące je ma charakter międzynarodowy
Rejestruje się je na międzynarodowych giełdach
Ceny i kursy kształtują się w wyniku popytu i podaży (rynkowa cena)
Istnieje rynek pierwotny (nowo emitowane euroobligacje), rynek wtórny (euroobligacje przed terminem ich wykupu)
Popyt na kapitał dzięki euroobligacji reprezentują:
Sektor publiczny Sektor prywatny (spółki, korporacje transnarodowe
Sektor finansowy (banki i i instytucje finansowe)
Sektor organizacji międzynarodowych (Europejski bank inwestycyjny)
Podaż reprezentują:
Inwestorzy prywatni
Inwestorzy instytucjonalni (ubezpieczeniowe fundusze emerytalne, banki komercyjne, rynek eurowalut)
Grupa kierownicza
Grupa subskrypcyjna
Grupa sprzedająca
Syndykat korporacyjny:
Bank prowadzący - wypracowuje koncepcję i warunki emisji (rodzaj instrumentu, sposób emisji)
Subskrypcja - polega na zakupie obligacji od emitenta w celu ich odsprzedaży ostatecznym inwestorom
Emitent często zawiera umowę z grupą subskrypcyjną - umowa partycypacyjna - banki zobowiązują się do zakupu niesprzedanych obligacji - ryzyko jest przerzucane na subskrybentów
Proces emisji:
Jest czasochłonny
Jest bardzo kosztowny
Zadania grupy sprzedającej:
Sprzedaż obligacji
Zawierana jest umowa między grupą kierowniczą a sprzedającą
Rozpoczęcie emisji: z dniem publicznego ogłoszenia przez bank prowadzący emisji
Członkowie grupy kierowniczej wysyłają promesy do inwestorów - dowiadują się dzięki temu, jakie jest zapotrzebowanie na obligacji
Czasami już wtedy zostaje sprzedana cała emisja, ale nie zawsze tak się dzieje
Zostały zebrane już zlecenia - w oparciu o informacje podejmuje się ostateczne decyzje o emisji
Rozpoczyna się prawdziwe plasowanie obligacji na rynku międzynarodowym
Skrócone (przyspieszone) metody emisji:
Emisja o warunkach ustalonych z wyprzedzeniem - cenę emisji ustala się z góry - i bank prowadzący subskrybuje całą emisję, banki korzystając z małej emisji banków sprzedających rozprowadzają obligacje
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz