Finanse międzynarodowe - strona 3

Finanse międzynarodowe- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 406
Wyświetleń: 847

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 5 Rodzaje systemów kursowych po 2009r. wg klasyfikacji MFW System kursu stałego w paśmie dopuszczalnych Władze monetarne określają kurs centralny tak jak w systemie konwencjonalnym Dopuszczalne p...

Finanse międzynarodowe- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 924

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 6 BIZ - Formy: - Przedsiębiorstw zależne (grenfield, brownfield) - Oddziały 4 podstawowe formy, na bazie tych form wykształciły się - Przedsiębiorstwa siostrzane/stowarzyszone te następne - Obejmowanie udziałów / joint venture - Przekazywanie li...

Finanse międzynarodowe- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 763

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 7 Kredyt handlowy (kupiecki, towarowy) - udzielany przez kontrahentów firmy, czyli eksporterów lub importerów współpracujących z przedsiębiorstwem, w przypadku okresowego barku wystarczającej płynn...

Finanse międzynarodowe- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 707

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 8 Determinanty Klasyfikacja determinantów napływu kapitału międzynarodowego determinanty ekonomiczne determinanty formalno - instytucjonalne determinanty naturalne determinanty społeczno - kulturowe Determinanty ekonomiczne czynniki obejmujące ...

Finanse międzynarodowe- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 686

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 9 Istotne znaczenie dla rozumienia równowagi (pozornej lub rzeczywistej) mają transakcje: Autonomiczne Wyrównawcze Bilans płatniczy jest zrównoważony jeżeli nie występują transakcje wyrównawcze....

Finanse międzynarodowe- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 539

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 11 Stabilność finansowa zapewnia efektywne funkcjonowanie narodowych systemów finansowych oraz całej gospodarki światowej. Stabilność finansowa jest jednym z podstawowych warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zapewniającego wysoki poziom za...

Finanse międzynarodowe- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 12 W analizie przyczyn wystąpienia kryzysu finansowego należy wyodrębnić: czynniki gospodarcze - dotyczące bieżącej sytuacji gospodarczej, a w szczególności bilansu płatniczego danego kraju, polityki fiskalnej, produktu krajowego. W tej grupie czynn...

Finanse międzynarodowe- wykład 13

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 700

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 13 FAZA PEIRWSZA: U ZARANIA KRYZYSU od sierpnia 2007 r. turbulencje przeniosły się na rynek międzybankowy - pojawiły się kłopoty z rolowaniem papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie pierwsze trudności z wycena niestandardowych papierów wa...

Finanse międzynarodowe- wykład 14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 707

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 14 Architektura międzynarodowego systemu finansowego Instytucje, polityka i procedury związane z zapobieganiem i rozwiązywaniem kryzysów finansowych, głównie w państwach o wschodzących gos...

Finanse międzynarodowe egzamin testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 5383
Wyświetleń: 16324

W testach tych poruszane są takie tematy jak: teoria równowagi bilansu płatniczego, waluta międzynarodowa, wskaźnik konwergencji, wymienialność całkowita MPW, teoria PPP, stawka referencyjna, kurs forward, kurs stały, inkaso, konferencja z Maastricht. Dane notatki zawierają również opracowania na t...