Finanse międzynarodowe - strona 4

Finanse międzynarodowe - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2569

Informacje zawarte w notatce to: kurs walutowy, rynek walutowy, główni uczestnicy rynku walutowego, transakcje arbitrażowe, dewaluacja, czynniki ograniczające skuteczność dewaluacji, rewaluacja, popyt na aktywa w walucie obcej, wpływ zmian stóp procentowych na poziom równowagi. Dodatkowo moż...

Finanse miedzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 2233
Wyświetleń: 7693

4-stronicowa notatka w formacie docx. Pojęcia pojawiające się w notatkach z przedmiotu finanse międzynarodowe: spread, czynniki determinujące kursy walut, fundamentalne, niefundamentalne, zewnętrzne, wewnętrzne, teoria kształtowania się kursów walutowych,

Egzaminy i notatki z FM dr Czepielewska-Kałka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 5901
Wyświetleń: 14756

rar" zamiera skany moich notatek z wykładu, które wysyłałam koledze z klasy. Notatka porusza zagadnienia takie jak: kurs stały, bilans płatniczy, Unia Gospodarczo Walutowa, inkaso, akredytywa, obniżenie kursu waluty, przepisy dewizowe, transakcja forward, MSW wg. Krugmana Obstfelda. Notatka pon...

Finanse międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 875

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: rynek walutowy, miejsce zaierania transakcji: rynek OTC, giełdowy, międzybankowy, klientów detalicznych; data waluty: dziś, jutro, pojutrze, termin. Motywy zawierania transakcji walutowych, bank...

Finanse międzynarodowe - RYNEK WALUTOWY

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 7658

W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: rynek walutowy, przedmioty transakcji, rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek kredytowy, transakcje rynku walutowego. Oprócz tego w dokumencie znajdują się również informacje dotyczące takich pojęć jak: kursy wal...

Finanse międzynarodowe - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 2975
Wyświetleń: 11459

Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której: a) brak rynku walutowego b) funkcjonuje rynek walutowy c) brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek” 1. Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut t...

Finanse międzynarodowe UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 2212
Wyświetleń: 11004

1. Konferencja z Maastricht: a) saldo bilansu płatniczgo b) ust. się % długookresową c) produkt nor. brutto d) żadna 2. Na bieżącym sprzedał $, na futures sprzedał Euro. Pozycja: a) krótka w dolarach. 3. Eksporter spodziewa się

Międzynarodowy Bank Rozwoju i Rozbudowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3094

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, zw. Bankiem Światowym www.worldbank.org  Działanie rozpoczął 27 grudnia 1945 roku na mocy decyzji podjętych w 1944 roku na spotkaniu 44 państw w Bretton Woods (New Hempshire, USA). Celem konferencji była stabilizacja głównych walut światowych i stworzenia nowe...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3220

Unia Europejska, European Union, UE, związek państw europejskich, utworzony na mocy Traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali,

Futures

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 952
Wyświetleń: 3934

Walutowe kontrakty futures • Transakcje futures są porównywalne z transakcjami terminowymi (forward) • Są one prawami do określonego aktywu (w naszym przypadku waluty) • Prawa te podlegają obrotowi na giełdachSposób działania kontraktu futures Kupno – ekwiwalent pozycji długiej na datę rozlicz...