Finanse międzynarodowe - strona 5

Finanse międzynarodowe - FUNKCJE RYNKU

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3178

Dokument zawiera materiały z przedmiotu finanse międzynarodowe. Notatka ma 20 stron i porusza zagadnienia takie jak: rynek walutowy, funkcje rynku, przedmiotem transakcji, rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek kredytowy, rynek pozabilansowych instrumentów finansowych, międzynarod...

Finanse międzynarodowe - materiały

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3416

Dokument porusza zagadnienia takie jak: EBOiR a LIBOR, elementy światowego systemu finansowego, światowy rynek finansowy, czynniki kryzysogenne, globalizacja, internacjonalizacja, koncentracja, aprecjacja, deprecjacja, dewaluacja, rewaluacja, internacjonalizacja, Bretton Woods. Dokument porusza tak...

Finanse - System finansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 5201

Finanse ( S. Owsiak) Współcześnie przez finanse rozumie sie ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością społeczną i gospodarczą człowieka. Podmioty gospodarujące powszechnie posługują sie pieniądzem. Chodzi o to, aby działalność była bezpieczna. Warunki funkcjonowania podmiotów...

Skrypt - rynek walutowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

RYNEK WALUTOWY - zespół transakcji walutowych, które dotyczą instytucji finansowych o najwyższym stopniu płynności, denominowanych w jednostkach pieniężnych dwóch różnych krajów, zdominowany przez banki, niebankowe organizacje finansowe, korporacje. Jest r ozproszony : geograficznie- jest zespołe...

Finanse międzynarodowe - Test - Kurs walutowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 3794

1. Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której: a) brak rynku walutowego b) funkcjonuje rynek walutowy c) brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek” 2. Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem inny...

Asymetria procesów wyrównawczych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2051

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XV – Asymetria procesów wyrównawczych Asymetria procesów wyrównawczych – trzecia przyczyna rozpadu systemu z Bretton Woods Asymetria - polega na tym, że nie ma mechanizmów które wymuszałyby na krajach nadwyżkowych uruchamianie procesów dostosow...

Definicje systemu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1841

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XI – Definicje systemu walutowego Definicja Rutkowskiego: System walutowy - definiuje system walutowy z punktu widzenia celów jego działania: Międzynarodowy system walutowy stanowi zes...

EBC definicja i zasady funkcjonowania - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1771

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XVI - EBC 1. Zasady funkcjonowania ESBC:   Federalny charakter - jest nadrzędny BC, Decentralizacja - decentralizacja działania - zadanie główne są podejmowane na szczeblu głównym, a pozostałe przez BC krajów członkowskich 2. Organy ESBC:...

Elementy systemu kursu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1778

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład II – Elementy systemu kursu walutowego 1. Pieniądz – jednostka walutowa pełniąca funkcję podstawy systemu, czyli oficjalny denominator systemu kursu (EUR, SDR – przede wszystkim jako denominator w krajach

Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2170

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład IX – Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego !!! 1. Bimetalizm: Bimetalizm- system który funkcjonował od starożytności. Zakła...