Definicje systemu walutowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje systemu walutowego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Prof. Janusz Bilski
Finanse Międzynarodowe
Wykład XI – Definicje systemu walutowego
Definicja Rutkowskiego:
System walutowy - definiuje system walutowy z punktu widzenia celów jego działania: Międzynarodowy system walutowy
stanowi zespół instytucji, norm i zasad oraz narzędzi regulujących, których celem jest utrzymanie określonego stopnia
wzajemnej wymienialności walut, tak by możliwe było sprawne dokonywanie płatności między krajami.
Rutkowski w powyższej definicji wskazuje, że jednym z celów MSW jest zapewnienie warunków dla dokonywania wymiany
bilateralnej. System walutowy ma służyć liberalizacji handlu międzynarodowego, co nie może się dokonywać bez swobody
dokonywania płatności. Ten cel ma być osiągnięty poprzez funkcjonowanie odpowiednich norm i zasad, narzędzi regulujących
i zespołu instytucji. Instytucje te to przede wszystkich MFW, w mniejszym stopniu współpraca między narodowymi BC w
zakresie funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego. Normy i zasady o których mowa formułowane są na
dwóch poziomach:
 Poziom 1 - normy MFW, które nakładały i nakładają na kraje określone obowiązki (sposób ustalania kursów
walutowych, zasady zmiany kursów
 Poziom 2 - regulacje krajowe, które konstytuują krajowe systemy walutowe, (np. prawo dewizowe, zasady dot.
Transferów kapitałowych)
Narzędzia regulujące to przede wszystkich elementy krajowej polityki walutowej, a więc używanie denominatora kursów
walutowych, wybór reżimu kursowego, interwencje walutowe.
!!! Definicja Drabowskiego:
System walutowy składa się z 4 elementów:
1. Sposób tworzenia płynności międzynarodowej – czyli dostarczania gospodarce światowej podstawowych
elementów tej płynności:
 Pieniądza międzynarodowego
 Międzynarodowej jednostki walutowej
 Złota
 Inne pieniądze o charakterze regionalnym, pełniące funkcje quasi pieniądza międzynarodowego.
2. Warunki i zakres wymienialności walut narodowych na pieniądz światowy/międzynarodowy.
3. Zasady wyrównywania bilansu płatniczego a więc możliwość wykorzystywania różnych instrumentów polityki
gospodarczej dla osiągania równowagi zewnętrznej.
4. Postanowienia i zwyczaje dotyczące funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych/kapitałowych. W
tym kontekście istotny jest jeden z celów systemu z Bretton Woods – stworzenie otwartych i zliberalizowanych
rynków finansowych.
Definicja Aschingera:
System walutowy jest podzielony na 2 grupy elementów.
1. Zasady postępowania - odpowiada normom i zasadom Rutkowskiego. Tu również zamieszczone są reguły tworzone
na szczeblu ponadnarodowym i krajowym. Aschinger dzieli zasady postępowania na 3 kategorie:
 Zasady postępowania kursów walutowych
 Zasady przebiegu procesów wyrównawczych
 Zasady wymienialności walut
2. Elementy materialne systemu:
 rola dolara, euro, SDR jako pieniądza międzynarodowego
 wieloskładnikowy system rezerw walutowych
 kredyty MFW i innych organizacji międzynarodowych
 rola złota w międzynarodowym systemie walutowych
 międzynarodowe rynki finansowe
 międzynarodowa współpraca banków centralnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz