Finanse międzynarodowe - SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ

Nasza ocena:

4
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3304
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe - SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka zwiera takie informacje, jak: system waluty złotej, system dewizowo – złoty (dolarowo – złoty, z bretton woods), przyczyny upadku systemu dewizowo – złotego, wymienialność walut, wymienialność zewnętrzna, trzy warianty w ramach tego standardu, wymienialność wg wymagań art. 8 statutu mfw, wymienialność całkowita, teoria parytetu siły nabywczej, teoria kursu równowagi bilansu płatniczego, teoria parytetu stóp procentowych, rezerwy walutowe, cel utrzymywania rezerw walutowych, czynniki decydują o rozmiarze rezerw, pozycja rezerwowa w mfw, złoto, dewizy, unia gospodarcza i walutowa, etapy tworzenia unii.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z przedmiotu Finanse międzynarodowe. Umożliwi przygotowanie się do zajęć oraz egzaminu.


SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ
funkcjonował w latach 1870-1914
warunki do jego powstania stworzyły niepowodzenia i trudności związane z utrzymywaniem bimetalizmu
to system oparty na jednym kruszcu - złocie
kruszcem tył zostało złoto ze względu na swoją jednorodność, dużą wartość i fakt że nie podlega procesom psucia i zużycia
został wprowadzony w 41 krajach Europy
do 1914 roku stał się powszechnym systemem walutowym
jest wprowadzenie było sankcjonowane odpowiednimi aktami prawnymi władz państwowych
funkcjonował według reguł przestrzeganych przez banki centralne:
emisja banknotów była podporządkowana wymogowi pokrycia rezerwami złota
BC był zobowiązany do kupna i sprzedaży złota po stałej cenie w walucie krajowej
Występowała pełna wzajemna wymienialność wszystkich form pieniądza w tym przede wszystkim banknotów na złoto
Istniała swoboda wywozu i przywozu złota w skali międzynarodowej
system ten był czynnikiem stabilizacji i rozwoju gospodarki kapitalistycznej
BC utrzymywały stałe, urzędowe ceny złota
poszczególne jednostki monetarne miały oficjalne parytety kruszcowe, tzw. urzędowo określone zawartości złota
relacja parytetów poszczególnych walut wyznaczały ich kursy parytetowe (centralne)
w okresie funkcjonowania systemu panował sprawny mechanizm wyrównywania bilansu płatniczego
występowała duża elastyczność cen i płac oraz stosowano zasady wolnego handlu
pieniądz był stabilny
w sferze wewnętrznego obiegu pieniądza w tym systemie funkcję pieniądza pełniło złoto, inne pieniądze w tym obiegu były tylko substytutami złota
pieniądz krajowy miał względnie ustabilizowaną wartość wewnętrzną i zewnętrzną
uzależnienie emisji banknotów od stanu rezerw złota eliminowało możliwość prowadzenia przez BC ekspansywnej polityki pieniężnej i przeciwdziałało to powstawaniu inflacji oraz dużego i długotrwałego deficytu BP
w trakcie obowiązywania systemu przeważały okresy deflacji
we wszystkich krajach, które stosowały ten system widoczny był wpływ zmian podaży złota
nie było w tym systemie stabilizacji cen, ale ich zmiany były nie wielkie
transfer złota uruchamiał mechanizm wyrównywania BP - mechanizm rynkowy
w końcowym okresie występował proces ekonomizacji złota - polegał na zastępowaniu złota innymi środkami płatniczymi, które były tylko symbolami złota i nadal były wymienialne na złoto
jest oceniany za najlepszy system walutowy z punktu widzenia zapewnienia stabilizacji pieniężnej i płatniczej kraju
występuje w nim kurs wysoce sztywny
ZALETY:
uzależnienie polityki pieniężnej od posiadanych rezerw złota
działanie sprawnego mechanizmu wyrównywania bilansu płatniczego


(…)


nie uwzględnia tego że dwa kraje mogą mieć inne standardowe koszyki nabywanych dóbr
inflacja w obu krajach może być mierzona w inny sposób
TEORIA KURSU RÓWNOWAGI BILANSU PŁATNICZEGO
Teoria powstała przed II wojną światową, przełom lat 30/40, jest trzech jej twórców, jednym z nich jest J. Robinson.
Bilans płatniczy = bilans obrotów bieżących + bilans obrotów kapitałowych
BP = BOB + BOK
BOB składa się z:
bilansu…
… są dla siebie substytutami
występuje swobodny przepływ kapitału z kraju do kraju
Stopa zwrotu - ogólnie to rentowność, aktywa wyrażone w PLN daje 4% (oprocentowanie), aktywa w euro daje 1%. Inwestor krajowy zastanawia się w co lokować patrząc na rentowność to inwestował by w PLN, jeżeli chce zainwestować w euro bierze pod uwagę oprocentowanie kursu walut, bo najpierw trzeba wymienić walutę wg kursu np. 4,15…
… - złotego, w którym dolar był zrównany ze złotem
W sferze wewnętrznego obiegu był w użyciu pieniądz papierowy, niewymienialny na złoto
Wielkość emisji pieniądza gotówkowego i rozmiary kredytów władze kraju kształtowały w sposób autonomiczny, nie było to zależne od stanu rezerw złota i dewiz w banku centralnym. W ramach tego systemu funkcjonowały dwie strefy walutowe: funt szterling i frank francuski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz