EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU FINANSOWEGO

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU FINANSOWEGO - strona 1 EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU FINANSOWEGO - strona 2 EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU FINANSOWEGO - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT 2. EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU FINANSOWEGO Plan wykładu: 1. Międzynarodowa waluta. 2. Ewolucja międzynarodowego systemu monetarnego. 3. Międzynarodowe instytucje finansowe. Pieniądz  Monety - VII w p.n.e w Lidii w Azji Mniejszej.  Banknoty - XVII w. - pokrycie w złocie.  Pieniądz papierowy - bezgotówkowy - XX w.  Pieniądz plastikowy XX w.  Pieniądz elektroniczny XXI w. Waluta krajowa a międzynarodowa - podstawowe pojęcia Waluta krajowa - używana jest na terenie danego kraju. Waluta obca (dewizy) - wszystkie inne niż krajowa waluty. Waluta wymienialna - waluta, która może być wymieniona na inną walutę. Waluta międzynarodowa - używana jest w międzynarodowych rozliczeniach, rozrachunkach, jest wymienialna, jest w swobodnym obrocie - bez ograniczeń formalno-prawnych. Waluta międzynarodowa - jest podstawową walutą na międzynarodowych rynkach finansowych w transakcjach międzynarodowych (instrument transakcyjny). Waluta międzynarodowa - pojęcia Waluta międzynarodowa rozumiana jako:  Waluta transakcyjna - instrument transakcyjny w wymianie międzynarodowej (eksport-import), występuje w obrotach na rynkach walutowych.  Waluta rezerwowa - waluta, w której tworzone są bieżące rezerwy operacyjne przez banki centralne.  Waluta interwencyjna - służy de regulacji odchyleń kursu waluty krajowej w stosunku do innych walut, wykorzystywana jest jako instrument na rynkach walutowych przez banki centralne lub instytucje monetarne.  Waluta lokacyjna - służy do utrzymywania należności i regulowania zobowiązań przez nierezydentów, waluta w której dokonuje się emisji międzynarodowych obligacji i euroobligacji. Waluta kluczowa?  jest pieniądzem krajowym, który spełnia funkcje pieniądza o charakterze międzynarodowym.  jest to waluta, którą zagraniczne banki centralne utrzymują - obok złota - jako pieniądz rezerwowy.  posiada duży udział w obrotach międzynarodowych (bieżące transakcje handlowe).  nie jest obowiązkowym składnikiem pokrycia emisji pieniądza krajowego, ale stanowi istotne zabezpieczenie utrzymania kursu walutowego.  posiada względnie wysoką stabilność kursu wobec innych walut.  silne oparcie we własnych instytucjach emisyjnych oraz związanych z nimi instytucjach bankowych i finansowych.  wzrost podaży na rynku wraz ze wzrostem obrotów międzynarodowych i rozmiarów rynków finansowych. Rodzaje międzynarodowych walut Krajowe waluty jako waluty międzynarodowe:  amerykański dolar;  funt szterling;  frank szwajcarski;  japoński jen;  SDR - specjalne prawo ciągnienia (MFW - 1969 r.)  Złoto.  PLN?
SDR (Special Drawing Rights) - Specjalne Prawa Ciągnięcia  Międzynarodowa waluta utworzona przez MFW w 1969 r., wykorzystywana od 1970 r.  Umowna jednostka rozrachunkowa, w formie pieniądza bezgotówkowego, istniejącego wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych.  SDR została utworzona w celu stabilizacji międzynarodowego systemu walutowego oraz do przeliczania oficjalnych rezerw finansowych państw członkowskich.  Jednostki SDR służą głównie do regulowania zobowiązań poszczególnych krajów z tytułu bieżących obrotów bilansu płatniczego.

(…)

… finansowego  System waluty złotej 1880-1914 (glod standard system).  1914-1944 Okres międzywojenny (period of interwar).  System z Bretton Woods 1946-1971 (Bretton Woods system).  Kryzys monetarny 1971-1976 (period od the monetary crisis).  Porozumienie z 1978 r. (Kingston system).  Bretton Woods II ? System waluty złotej  Pierwszy system monetarny 1880 - 1914  Standard złota oznaczał określenie…
… parytetach walut (określone w złocie albo w dolarze amerykańskim);  utworzenie MFW. System z Bretton Woods  Kraje członkowskie (44) ustaliły parytet swoich walut w złocie lub w dolarze amerykańskim.  Dolar został walutą międzynarodową i jako jedyna waluta wymienialny na złoto.  Bank Centralne USA zobowiązany do wymiany każdej waluty narodowej na złoto i odwrotnie po stałej cenie 35 USD za tzw. uncję…
…. Funkcje systemu z Bretton Woods 4 podstawowe funkcje:  Instytucja nadzorująca (wewn. polityka gospodarcza członków, doradztwo).  Instytucja finansowa (krótkoterminowa pomoc finansowa - łagodzenie deficytów bilansu płatniczego).  Instytucja koordynująca (zmiany w polityce makroekonomicznej, zmiany kursów walutowych).  Forum dyskusyjne - reformy międzynarodowego systemu monetarnego. System monetarny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz