Wykład - międzynarodowy system walutowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - międzynarodowy system walutowy - strona 1 Wykład - międzynarodowy system walutowy - strona 2 Wykład - międzynarodowy system walutowy - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 2
MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY
Międzynarodowy system walutowy - obejmuje zespół układów, reguł, instytucji, zasad i zwyczajów, które określają warunki i sposoby funkcjonowania pieniądza w sferze stosunków międzynarodowych.
Rodzaje systemów walutowych:
system waluty złotej;
system dewizowo - złoty;
system z Bretton Woods i jego kolejne modyfikacje.
Pierwszym systemem walutowym była system waluty złotej. System ten powstał w Wielkiej Brytanii w 1816 roku i trwał do I Wojny Światowej. Przed tym systemem obowiązywał bimetalizm. Z czasem wraz ze wzrostem wydobycia srebra jego wartość spadła i w obiegu pozostało tylko złoto. W tym systemie prawnym środkiem płatniczym były złote monety, obok których funkcjonowały banknoty, w każdym momencie wymienialne na złoto. Cechą charakterystyczną systemu złotego było to, że nie wynikał on z żadnych umów. Podstawowymi zasadami tego systemu było:
w systemie tym emisja banknotów była podporządkowana wymogowi pokrycia ich w złocie - co oznacza, że podaż pieniądza byłą limitowana;
bank centralny był zobowiązany do kupna złota po stałej cenie w walucie krajowej - oznaczało to stały kurs walutowy;
występowała pełna wymienialność wszystkich form pieniądza na złoto;
istniała swoboda przywozu i wywozu złota w skali międzynarodowej.
System ten uważany jest przez wielu za optymalny dzięki automatycznemu doprowadzaniu do równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Równowaga ta przywracana była za pomocą:
eksportu i importu i powiązania z nimi wartości pieniądza (zbyt duży eksport = napływ złota = wzrost ilości pieniądza = większy popyt krajowy = spadek eksportu)
akcji kredytowej banków (zmiany w stopie dyskontowej banku centralnego).
System waluty złotej działa automatycznie - zarówno na kraje które mają (...). Mechanizm wyrównywania bilansu płatniczego działał symetrycznie - prowadził jednocześnie do redukcji deficytów i nadwyżek bilansu płatniczego. Dzięki temu umożliwiało to utrzymywanie międzynarodowej równowagi płatniczej. Warunki, które muszą być spełnione, aby system ten działał sprawnie:
duża elastyczność cen i płac (ulegały one zwyżce lub zniżce w zależności od podaży pieniądza);
zmiany elastyczności stanu zatrudnienia, spadku produkcji i dochodów;
przestrzeganie zasady wolnej inicjatywy i wolnego handlu, która najlepiej sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Zasada ta oznaczała ograniczenie interwencji państwa co dodatkowo sprzyjało równowadze budżetowej.
System ten sprzyjał rozwojowi handlu międzynarodowego. W latach 1900 - 1904 rozpoczął się proces ekonomizacji złota. Polegał on na zastępowaniu złota środkami płatniczymi, które są tylko jego reprezentantem i symbolem.

(…)

… SDR wymieniane były tylko na złoto, ale w 1974 roku oparto je na koszyku walut 16 krajów. Koszyk ten ulega modyfikacjom i np. w 1985 roku ograniczono go do 5 walut: dolara, marki niemieckiej, franka francuskiego, jena i funta szterlinga.
W SDRach jest realizowana rachunkowość MFW. Służą one do wyrównywania bilansów, ale mogą także służyć do zawierania transakcji długoterminowych

… trwała do początku lat 60-tych. Początek załamania tego systemu upatruje się we wprowadzeniu zewnętrznej wymienialności walut zachodnioeuropejskich w 1958r. Usunęło to trudności w zrównoważeniu bilansu płatniczego tych krajów, jednocześnie nastąpiło zwiększenie liczby walut, które mogły służyć jako międzynarodowe środki płatnicze, co poprawiło stan międzynarodowej płynności. W latach 60-tych wystąpiła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz