Geneza instytucji Bretton Woods - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza instytucji Bretton Woods - wykład  - strona 1

Fragment notatki:

Geneza instytucji Bretton Woods.
Dyskusje nt. międzynarodowego systemu gospodarczego zaczęte przez
Anglików i Amerykanów w 1942 r.
• Świadomość szkód w czasie Wielkiego Kryzysu: potrzeba rekonstrukcji
gospodarki zintegrowanej;
• Koncepcja Keynesa: liberalna: stworzenia bankora: pieniądza opartego na
zaufaniu: kreacja w zależności od potencjału gospodarczego;
• Koncepcja White'a: dużo bardziej konserwatywna, oparta o dominująca
rolę dolara i złota.
• Lipiec 1944: konferencja w Bretton Woods: 44 kraje utworzyły MFW.
• Cel MFW: międzynarodowy system walutowy miał sprzyjać pełnemu
zatrudnieniu, pozwalając na utrzymanie równowagi zewnętrznej bez
nakładania restrykcji na wymianę międzynarodową.
• Przekonanie: że konieczna jest stabilizacja kursów walutowych (jej brak
pogłębił wielki kryzys) oraz waga możliwości utrzymywania pełnego zatrudnienia.
System z Bretton Woods - system walutowy, który stworzył podstawy relacji międzynarodowych w sferze zarządzania systemami monetarnymi. Był pierwszym w pełni negocjowalnym systemem monetarnym kierowanym przez rządy państw.
W trzech pierwszych tygodniach lipca 1944 w Hotel Mount Washington w Bretton Woods, w stanie New Hampshire odbyła się United Nations Monetary and Financial Conference (znana również jako Konferencja w Bretton Woods), owocem której było podpisanie porozumienia z Bretton Woods. W konferencji uczestniczyło 730 delegatów z 44 państw alianckich.
W celu przestrzegania i kontroli postanowień systemu uczestnicy konferencji powołali do życia Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund, IMF). Początek działalności tych instytucji przypada na 1946, kiedy porozumienie zostało ratyfikowane.
System z Bretton Woods nakładał obowiązek na każdym państwie do zastosowania polityki monetarnej, której jednym z celów było utrzymanie kursów wymiany w jednoprocentowym przedziale wahań. Z powodu wzrastających obciążeń system załamał się w 1971. Jednym z powodów było wstrzymanie przez Stany Zjednoczone wymienialności dolara na złoto.
Do wczesnych lat 70. system z Bretton Woods w efektywny sposób zapobiegał konfliktom oraz pomagał w osiąganiu wspólnych celów twórcom systemu, w szczególności Stanom Zjednoczonym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz