Przyczyny tworzenia OM - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny tworzenia OM - wykład - strona 1 Przyczyny tworzenia OM - wykład - strona 2 Przyczyny tworzenia OM - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Przyczyny tworzenia OM - ujęcie liberalne.
2 podejścia w ramach liberalizmu:
- funkcjonalizm - OM są tworzone, bowiem zachodzi taka potrzeba; problemy mogą być rozwiązywane na poziomie wyższym; współpraca w dziedzinach mniej istotnych daje wzrost zaufania
- instytucjonalizm - świat wygląda podobnie, jak w ujęciu realistycznym: kraje myślą o własnych celach, ale rola OM rośnie wraz ze spadkiem roli hegemona; w ramach OM państwa są w stanie porozumieć się co do postępowania, nie mają dylematu więźnia.
Przyczyny tworzenia OM - ujęcie realistyczne
Relacja hegemon - klienci (np. NATO zapewnia gwarancje bezpieczeństwa i podporządkowuje)
Relacja między hegemonami - zapewnienie trwałości równowagi sił. W ujęciu realistycznym dochodzi do realizacji interesów egoistycznych, rezygnując ze wspólnych. Pojęcie OM - ujęcie statyczne
[Konwencja Wiedeńska o prawie traktatu 1969]
[Konwencja o stałych przedstawicielstwach państw przy organizacjach 1975] ^ Powyższe konwencje zawierają definicje organizacji. Organizacja międzynarodowa to organizacja rządowa. Definicja nie dotyczy organizacji pozarządowych i korporacji międzynarodowych. Organizacja - elementy:
sposób tworzenia - organizacja utworzona na podstawie aktu prawa międzynarodowego
członkostwo - członkami mogą być wyłącznie podmioty prawa międzynarodowego, tj. państwa
podmiotowość prawna organizacji [podmiotowość prawna wyrażona wprost w traktacie
w sposób dorozumiany]
Pojęcie OM - teoria reżimów
Teoria reżimów S. Krasnera: na stosunki międzynarodowe patrzymy jak na zespół zasad, reguł, podejmowania decyzji wokół których gromadzą się oczekiwania. Organizacje postrzegane są pod kątem roli jaką odgrywają w stosunkach międzynarodowych. Podział władzy w OM - relacje między Zgromadzeniem Ogólnym a Radą Bezpieczeństwa ONZ
Podział władz, np. ONZ:
- Rada Bezpieczeństwa
- Sekretariat
- Zgromadzenie ogólne
- Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
- Rada Społeczna i Gospodarcza
- Rada Powiernicza
Zgromadzenie Ogólne a Rada Bezpieczeństwa: [reguluje art. 12 KNZ]
`zgromadzenie ma obowiązek powstrzymania się od wydawania zaleceń będących przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa.'
Podział władzy w OM - relacje między Radą Bezpieczeństwa ONZ a Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości


(…)

… Negocjacyjne były motorem negocjacji. Utworzono sekretariat z siedzibą w Genewie. GATT stał się prawie organizacją międzynarodową. Od rundy w Tokio z 1973 roku owe rundy określa się jako wielostronne Negocjacje Handlowe. Trwały do 1979. W wyniku kolejnej rundy liberalizacyjnej GATT, w 1995 roku (Runda Urugwajska) zadecydowano o powstaniu Światowej Organizacji Handlu (ang. World Trade Organisation - WTO)
Cele…
… pełnego zatrudnienia.
System z Bretton Woods - system walutowy, który stworzył podstawy relacji międzynarodowych w sferze zarządzania systemami monetarnymi. Był pierwszym w pełni negocjowalnym systemem monetarnym kierowanym przez rządy państw.
W trzech pierwszych tygodniach lipca 1944 w Hotel Mount Washington w Bretton Woods, w stanie New Hampshire odbyła się United Nations Monetary and Financial…
… Fundusz Walutowy (International Monetary Fund, IMF). Początek działalności tych instytucji przypada na 1946, kiedy porozumienie zostało ratyfikowane.
System z Bretton Woods nakładał obowiązek na każdym państwie do zastosowania polityki monetarnej, której jednym z celów było utrzymanie kursów wymiany w jednoprocentowym przedziale wahań. Z powodu wzrastających obciążeń system załamał się w 1971. Jednym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz