Ład miedzynarodowy i globalizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ład miedzynarodowy i globalizacja - strona 1 Ład miedzynarodowy i globalizacja - strona 2 Ład miedzynarodowy i globalizacja - strona 3

Fragment notatki:

(ład międzynarodowy i globalizacja):
Ujecie ładu międzynarodowego (International order): przedział czasowy (dłuższy czas); w danej chwili (dziś). Wtedy następuje uchwycenie specyfiki na bazie historycznych uwarunkowań.
Punkty odniesienia w ocenie ładu międzynarodowego:
Zorganizowane formy współpracy (organizacyjne - UE, NATO, KBWE; nieorganizacyjne - euroregiony; dezintegracyjne).
Niezorganizowane formy współpracy - jednorazowe inicjatywy (pomoc humanitarna, działania mediacyjne).
Stan relacji między państwami - (pokojowe; wojenne; konfliktowe; tolerancyjne; współpracy; współzawodnictwa).
Środowisko międzynarodowe - zależy od zachowania państwa (bierne - zaniechanie; czynne - oddziaływanie).
Determinanty ładu międzynarodowego:
Zachowanie się państw
Prestiż na arenie międzynarodowej
Teoria ról międzynarodowych
Interesy państw (van Dyke) - jednostronne; altruistyczne
Cechy specyficzne obecnego ładu międzynarodowego:
Konflikty etniczne
Renesans idei narodu
Konflikty regionalne
Rozpad wielonarodowych państw (federacyjnych)
Terroryzm międzynarodowy (wojna z terroryzmem)
Tendencje integracyjne (w gospodarce i polityce)
Tendencje dezintegracyjne
Słabość sił egzekwujących prawo międzynarodowe
Globalizacja
Międzynarodowy Trybunał Karny
Szczyty Ziemi
Tendencje dezintegracyjne po 1989 roku:
Dążenia pokojowe narodów lub regionów (Czechosłowacja, Korsyka, Quebec, Szkocja, Walia, Lombardia)
Otwarte działania zbrojne (Czeczenia, Kurdowie)
Terroryzm wyzwoleńczy (Palestyna, Czeczenia, Baskowie - ETA, Irlandczycy - IRA, Kurdowie)
Globalizacja:
Zaczęła się w 1944 roku w Bretton Woods przez kraje walczące z państwami Osi. Państwa te podpisały układ - świat po II wojnie światowej powinien opierać się na walucie, która nie ucierpiała w wyniku wojny - tą walutą był dolar, który miał parytet w złocie (ile dolarów na świecie, tyle złota w rezerwach USA w Waszyngtonie). System Bretton Woods upadł w 1971/72, kiedy nastąpił kryzys energetyczny (dolar stracił parytet w złocie). Bretton Woods wygenerował GATT (od 1994 roku - WTO) - pierwsze dziecko Bretton Woods, następnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW - drugie dziecko Bretton Woods), a następnie Bank Światowy (BŚ - trzecie dziecko Bretton Woods).
Atrybut globalizacji: integracja; instytucje; gadżety.
Strategia SWOT (siła, słabość, możliwości, zagrożenie):
Trzeba mieć wiedzę charakteryzującą najbardziej skuteczne działania świata XXI wieku; musi być nowy wzór postępowania na arenie międzynarodowej (musi być wizja); państwa, które chcą odnieść sukces, muszą wziąć pod uwagę analizę SWOT; wizja poparta możliwościami danego państwa (aspiracje, cele, możliwości); z wizji rodzi się wzór działania na arenie międzynarodowej; ten wzór musi wziąć pod uwagę rozpiętość wszystkich celów; z tego rodzą się ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz