Unipolarny system bezpieczeństwa - narodziny, istota, funkcjonowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unipolarny system bezpieczeństwa - narodziny, istota, funkcjonowanie - strona 1 Unipolarny system bezpieczeństwa - narodziny, istota, funkcjonowanie - strona 2 Unipolarny system bezpieczeństwa - narodziny, istota, funkcjonowanie - strona 3

Fragment notatki:

Unipolarny system bezpieczeństwa - narodziny, istota, funkcjonowanie. Charakteryzuje się:
- istnieniem jednego kreatora w systemie bezpieczeństwa (w krótszej perspektywie miałby to być PAX Americana a w dłuższej PAX Nipponica)
- system hegemoniczny, czyli zdominowany przez jedno mocarstwo spełniające rolę stabilizatora systemowego, które miało by wpływ na inne systemu wewnętrzne, zwłaszcza w sferze gospodarki i sfery militarnej
- hegemon narzuca sposoby rozwiązywania problemów globalnych, które nie podlegają międzynarodowym konsultacjom - legitymizacją takiego systemu jest przekonanie że alternatywą dla jego istnienia jest jedynie chaos - jedyny kreator systemu dysponuje: 1. globalnym zasięgiem siły militarnej 2. globalnym oddziaływaniem gospodarczym 3. globalną atrakcyjnością kulturową 4. globalną siłą nacisku politycznego istniejąca dzięki istnieniu trzech powyższych warunków
- tak ukształtowany system nie posiadałby zewnętrznego wroga, ale jednocześnie posługuje się wzorcem świata bardzo ujednoliconego, zwłaszcza w sferze kultury - struktura systemu unipolarnego jest na ogół hierarchiczna, taki system zakłada określony rodzaj relacji między poszczególnymi elementami systemu oraz między nimi a systemem jako całością, są to zazwyczaj relacje podporządkowania, chociaż współpraca według pewnych reguł jest warunkiem wysokiej sprawności systemu, - w literaturze stwierdza się, iż historycznym pierwowzorem takiego systemu jest Republika Rzymska w swoim schyłkowym okresie 100B.C. i Imperium Romanum 100A.D.
Perspektywa nowego ładu europejskiego po upadku systemu komunistycznego- Społeczność międzynarodowa stanęła w obliczu konieczności budowy nowego ładu międzynarodowego. Po zakończeniu „zimnej wojny” zostały przedstawione propozycje budowy nowego ładu. Do najważniejszych należą: Nowa Pentarchia, Pax Gonsortis, Bigemonia, Pax Nipponica, System Unipolarny.
Pomysł Nowej Pentarchii zakłada, że najdoskonalszym systemem jest system nad którego stabilizacją czuwa 5 ośrodków siły, które są zdolne utrzymać równowagę polityczną i militarną, nie dopuszczając do wyeliminowania ze sceny międzynarodowej innych państw, traktowanych jako faktycznych lub potencjalnych sprzymierzeńców. Wzorowaną na takim rozwiązaniu Nową Pentarchię mogłyby tworzyć Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Unia Europejska i Rosja. Pax Consortis jest policentryczną wersją nowego ładu międzynarodowego. Podstawą tego kierunku myślenia jest założenie, że po upadku Związku Radzieckiego osłabieniu ulegnie znaczenie drugiego bieguna bipolarnego. Ma to związek z ewentualną rezygnacją Stanów Zjednoczonych z dominującej pozycji w świecie. USA stałoby się tylko jednym z wielu członów systemu złożonego z równorzędnych partnerów o porównywalnej sile i roli w stosunkach międzynarodowych. Wszyscy w jednakowym stopniu ponosiliby odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe.

(…)

…), obecnie można zaobserwować nawet odrzucenie pozorów wielostronnego uzgadniania stanowisk. Stany Zjednoczone przeciwstawiają się wszystkiemu, co może krępować im ruchy ( Międzynarodowy Trybunał Karny, protokół z Kioto itp.) …
… jak Japonia czy Chiny, które posiadają jeden z atrybutów supermocarstwowości czyli broń jądrową czy potencjał technologiczny czy ekonomiczny, to nie są w stanie uruchomić instrumentów skutecznego oddziaływania na politykę światową, z kolei USA doskonale owe instrumenty wypracowały i się nimi posługują. Stany Zjednoczone można dziś wskazać jako mocarstwo hegemoniczne zdolne w perspektywie sprostać wyzwaniom…
… załamał się. Jego upadek wiązał się nie z konfliktem militarnym między dwoma supermocarstwami ale z ekonomiczną i polityczną niewydolnością systemu socjalistycznego. USA z supermocarstwa zaczęło powoli stawać się hegemonem. Na szczycie konferencji bezpieczeństwa i współpracy w europie w listopadzie 1990 państwa członkowskie NATO i układu warszawskiego oficjalnie ogłosiły koniec ery konfrontacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz