Historia najnowsza powszechna

note /search

Światowy kryzys ekonomiczny 1929- 1933- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1295

Światowy kryzys ekonomiczny 1929- 1933. Szybki rozwój gospodarki amerykańskiej w latach 20-tych XX wieku nosił w sobie zalążki poważnego kryzysu ekonomicznego. Produkcja przemysłowa w ciągu dekady wzrosła znacznie bardziej niż poziom zarobków. Na skutek tego ogromne masy towarów trafiających na ryn...

Autorytarny system polityczny w Europie środkowej w okresie międzywoje...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4179

Autorytarny system polityczny w Europie Środkowej w okresie międzywojennym: przyczyny powstania, droga do władzy Reakcją na kryzys demokracji parlamentarnej, trudności gospodarcze oraz wzrost zagrożenia komunizmem było kształtowanie się systemów autorytarnych (od łac. Auctoritas- przywództwo), któr...

Autorytaryzm w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 567
Wyświetleń: 917

Autorytaryzm w Europie. To inaczej dyktatura. Rozpowszechnił się nie tylko w Europie, bo też w Afryce, Azji, Ameryce Płd. Pojęcie pochodzi od słowa autorytet i sięga czasów Bonapartego i modelu państwa bonapartowskiego. Autorytaryzm powstał jako wyraz tęsknoty społecznej za ładem i porządkiem w XX ...

Bipolarny system bezpieczeństwa- narodziny, istota i funkcjonowanie.

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 6720

Bipolarny system bezpieczeństwa- narodziny, istota i funkcjonowanie. Bipolarny system bezpieczeństwa ukształtował się po II wojnie światowej i oznaczał polaryzację społeczności międzynarodowej wokół dwóch liczących się potęg pol...

Blokowy system bezpieczeństwa w okresie międzywojennym- powstanie i is...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2317

Blokowy system bezpieczeństwa w okresie międzywojennym- powstanie i istota. Blokowy system bezpieczeństwa kształtował w okresie międzywojennym kształtował się w latach 1936- 1939/1940. nastąpiła wówczas polaryzacja i rozpad koncertu wielkich mocarstw na koalicje opierające się na wyraźnie różnych s...

Cechy gospodarcze totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 945
Wyświetleń: 3808

Cechy gospodarcze totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy W państwach tych zakres wolności został drastycznie ograniczony, społeczeństwo znalazło się pod kontrolą państwa. W ZSRR prowadzono walkę klasową, a wrogów socjalizmu osadzano w łagrach (obozy stalinowskie). W Trzeciej Rzeszy podstawą do szerzenia...

Cechy ideologiczne totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2968

Cechy ideologiczne totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy III Rzesza Podstawę ideologii nazistowskiej stanowiło wiele opracowań i poglądów XIX-wiecznych. Joseph Gobineau napisał: Szkice o nierówności ras ludzkich, książkę, w której dowodził, że ludzkość podzielona jest na 2 grupy: rasę panów - białych ...

Cechy polityczne totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2464

Cechy polityczne totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy ZSRR - istnienie jednej, masowej, hierarchicznie zbudowanej partii (monopartia) - system terroru (terror jako metoda sprawowania władzy) - pojawiają się ustawy wypaczające konstytucję III Rzesz...

Cechy społeczne totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3108

Cechy społeczne totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy System społeczno- polityczny ZSRR w l. 1922- 1941. W 1922 roku Lenin coraz bardziej osłabiony postępującą chorobą zaczął tracić kontrolę nad wydarzeniami. Rosła natomiast rola Stalina. W IV 1922 objął nowo utworzone stanowisko sekretarza generalneg...