Historia najnowsza powszechna - strona 2

Chińska Republika Ludowa- powstanie i etapy w rozwoju wewnętrznym

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1554

Chińska Republika Ludowa - powstanie i etapy w rozwoju wewnętrznym Po upadku cesarstwa państwo chińskie było bliskie rozpadu z powodu konfliktów wewnętrznych i japońskich agresji. Wprawdzie komunistom udało się zjednoczyć kraj, jednak ich eksperymenty polityczno-ekonomiczne były tragiczne w skutkac...

Demokracje peryferii w XX wieku- analiza porównawcza rozwoju wewnętrzn...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Demokracje peryferii w XX wieku - analiza porównawcza rozwoju wewnętrznego Australii, Nowej Zelandii i Kanady Kanada Wielki Kryzys w 1929 r. miał istotny wpływ na gospodarkę Kanady i spowodował kryzys społeczny. W odpowiedzi na ten stan rzeczy, w Albercie oraz Saskatchewan, partia Co-operative Com...

Ewolucja systemu bezpieczeństwa w Europie w latach 1919- 1932.

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1036

Ewolucja systemu bezpieczeństwa w Europie w latach 1919- 1932. Kongres wiedeński stworzył zasadę kolektywizmu, czyli utworzenia koncertu mocarstw, działających wspólnie (kooperujących ze sobą). Termin „koncert mocarstw „ wprowadzono oficjalnie dopiero na kongresie paryskim w roku 1856. system stwor...

Ewolucja systemu politycznego w Rosji w latach 1905- 1917

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1316

Ewolucja systemu politycznego w Rosji w latach 1905- 1917 W Rosji od końca XIX wieku w różnych warstwach społeczeństwa narastały nastroje niezadowolenia. Niezadowolenie budziły: system samodzierżawia ( jedynowładztwa), gospodarcze zacofanie kraju. Wydarzeniem przyspieszającym bunt społeczny stały si...

Funkcjonowanie i upadek sojuszu niemiecko-radzieckiego w latach 1939-1...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1253

Funkcjonowanie i upadek sojuszu niemiecko-radzieckiego w latach 1939-1941 Pożar wojenny, jaki wybuchł we wrześniu 1939 roku w centrum Europy, obejmował kolejno jedno państwo za drugim. Z Polski przeniósł się wkrótce do krajów Europy północnej i zachodniej, a następnie na Bałkany. Rozwinęły się dzia...

Geneza I wojny światowej-

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2156

Geneza I wojny światowej. Koniec XIX i początek XX wieku był dla przeciętnego mieszkańca Europy, zwłaszcza lepiej sytuowanego materialnie „la belle epoqe”- piękną epoką, bez wojen i konfliktów. Były to jedynie pozory a konflikty pomiędzy wielkimi mocarstwami ówczesnej Europy zostały albo tymczasowo...

Geneza integracji zachodnioeuropejskiej po II wojnie światowej- opraco...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1274

Geneza integracji zachodnioeuropejskiej po II wojnie światowej Wyniki II wojny światowej - ogromne zniszczenie kontynentu i utrata hegemonii politycznej i ekonomicznej na rzecz dwóch nowo powstałych supermocarstw: USA i ZSRS - spowodowały, iż ide...

Globalne problemy społeczne i gospodarcze na przełomie XIX i XX wieku-...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2114

Globalne problemy społeczne i gospodarcze na przełomie XIX i XX wieku Druga połowa XIX wieku stanowiła okres, w którym przemiany obejmowały wszystkie dziedziny życia i następowały w szybkim tempie. Świat zmieniał się równie szybko pod względem demograficznym. Tylko w ciągu XIX stulecia liczba ludno...

Globalne problemy społeczne i gospodarcze w latach międzywojennych- op...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

Globalne problemy społeczne i gospodarcze w latach międzywojennych PROBLEMY SPOŁECZNE: W kulturze i nastrojach społecznych Europy i Stanów Zjednoczonych w okresie międzywojennym można dostrzec trzy fazy: bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej pamięć o doświadczeniach wojny + przeżycia związ...

Historyczne przesłanki zjednoczenia Europy- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

Historyczne przesłanki zjednoczenia Europy. → Pierwsze próby zjednoczenia Europy daje się już zauważyć w okresie Cesarstwa Rzymskiego, które to próbowało narzucić swoją hegemonię pozostałej części kontynentu. Próbowali też Wikingowie, którzy stworzyli sieć baz handlowych na obszarach wschodnich i p...