Historia najnowsza powszechna - strona 3

I Republika we Włoszech- główne etapy w rozwoju wewnętrznym, sytuacja ...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

I Republika we Włoszech (1945-1994)- główne etapy w rozwoju wewnętrznym, sytuacja polityczna, upadek. SYSTEM PARTYJNY I REPUBLIKI WŁOSKIEJ był klasycznym systemem wielopartyjnym. Istniało w nim wiele ugrupowań politycznych. Rozdrobni...

I wojna światowa- główne fronty i charakter działań wojennych w okresi...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2590

I wojna światowa - główne fronty i charakter działań wojennych w okresie 1914-1916 Rok 1914 28 VI zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda dokonany przez G. Principia z organizacji Młoda Bośnia (lub Czarna Ręka). W krótkim czasie następuje realizacja zobowiązań sojuszniczych zawartych jeszcze p...

I wojna światowa - główne fronty i charakter działań wojennych w okres...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

I wojna światowa - główne fronty i charakter działań wojennych w okresie 1917-1918 Rok 1917 1 II ogłoszenie przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej 15 III obalenie monarchii w Rosji w wyniku rewolucji lutowej 6 IV wypowiedzenie woj...

Imperium rosyjskie między modernizacją a upadkiem- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 574

Imperium rosyjskie między modernizacją a upadkiem. Przełom XIX i XXw. to okres rozwoju imperium rosyjskiego. Mimo tego, upadło już w 1917r. Przyczyn tego stanu można doszukiwać się w ustroju absolutystycznym tego państwa. Dokumenty historyczne już z czasów

Integracja europejska- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

Integracja europejska 1980-1992 Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej - na podstawie Trak­tatów Rzymskich (25 III 1957 r.) - było kolejnym etapem na drodze do budowania Wspólnoty Europejskiej. Powstanie EWG poprzedzone było powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i

Integracja komunistyczna w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910

Integracja komunistyczna w Europie(1945-1991) - Pod koniec II wojny światowej armia radziecka wkroczyła na teren Europy Środkowo-Wschodniej - sowietyzacja miała trojaki charakter; dokonywała się droga inkorporacji, eksportu rewolucji lub rewol...

Komunizm i faszyzm w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 812

Komunizm i faszyzm w Europie. Te dwa pojęcia określają: -system polityczny -myśl polityczną -model polityki -ruchy polityczne Komunistyczna droga do władzy `Grupa Lenina' została przez niego sformowana na emigracji w Szwajcarii w czasie I wojny światowej. Jej celem były: światowa rewolucja ...

Kryzys i upadek imperium rosyjskiego w 1917 roku

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1596

Kryzys i upadek imperium rosyjskiego w 1917 roku . Przystępując do wojny Mikołaj II przysięgał walkę do momentu wyrzucenia z rosyjskiej ziemi ostatniego niemieckiego żołnierza. Taka postawa wynikała z realizacji zobowiązań sojuszniczych...

Kształtowanie się i charakter nowego ładu politycznego i terytorialneg...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Kształtowanie się i charakter nowego ładu politycznego i terytorialnego w Europie po I wojnie światowej 11 listopada 1918 rozejm na froncie zachodnim zakończył I wojnę światową. Kilka wielkich mocarstw przestało istnieć, na mapie Europy pojawiły się nowe państwa: Czechosłowacja, Austria, Węgry, Kró...

Liga Narodów i Organizacja Narodów Zjednoczonych- okoliczności powstan...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1414

Liga Narodów i Organizacja Narodów Zjednoczonych - okoliczności powstania, funkcjonowanie i rola w środowisku międzynarodowym Liga Narodów Jej statut został włączony do traktatu wersalskiego podpisanego 28 VI 1919 roku (na konferencji pokojowej w Paryżu I- 28VI 1919r) a wszedł w życie w 1920 roku....