Integracja komunistyczna w Europie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja komunistyczna w Europie- opracowanie - strona 1 Integracja komunistyczna w Europie- opracowanie - strona 2 Integracja komunistyczna w Europie- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Integracja komunistyczna w Europie(1945-1991) - Pod koniec II wojny światowej armia radziecka wkroczyła na teren Europy Środkowo-Wschodniej - sowietyzacja miała trojaki charakter; dokonywała się droga inkorporacji, eksportu rewolucji lub rewolucji lokalnej. Pierwszy model zaistniał w Litwie, Łotwie i Estonii ,Rusi Zakarpackiej i Besarabii, drugi  w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech ,w Rumunii i Bułgarii, w Albanii i Jugosławii  trzeci model -do państw, w których komuniści  zdobyli władzę dzięki wsparciu sił Armii Czerwonej ale które miały pozostac formalnie poza granicami ZSRR należały- Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia i Węgry -1947r Bułgaria-nowa konstytucja wprowadza ustrój "demokracji ludowej" -Czesi i Słowacy- tradycja rusofilska;1945 prezydent Eduard Benes ogłasza program sojuszu z ZSRR,1948 -"demokracja ludowa" -1944-krół Rumunii ogłasza zawieszenie broni z ZSRR, Moskwa traktuje Rumunię jako kraj pokonany, w 1944 powstaje w Rumunii Narodowy Front Demokratyczny założony przez komunistów, w 1948 uchwalono konstytucje i wprowadzono "demokrację ludową" -sytuacja Węgier po wojnie jest fatalna, wojska radzieckie traktują Węgry jako wroga,w 1949 wybory wygrali komuniści Zarówno Bułgaria jak i Rumunia i Węgry cechował niski poziom rozwoju gospodarczego oraz system autorytarny w okresie międzywojennym -największy opór napotkali komuniści na Węgrzech,w Czechosłowacji tylko partia kom. działała legalnie Faktyczny brak zainteresowania z Zachodu, atrakcyjny program reform społeczno -gospodarczych, społeczeństwo zmęczone wojną to wszystko warunki ułatwiające utrwalanie się nowego systemu Komuniści obejmowali resorty odpowiedzialne za informację i propagandę ,potrafili oddziaływać na nastroje mas, umiejętnie organizowali manifestacje uliczne ,w pierwszych wyborach partie kom.występowały w tzw.blokach lewicy(wyjątkiem była Czechosłowacja!),w ich nazwie nie występowały określenie komunistyczny(Front Ojczyzny w Bułgarii, Ludowy front Demokratyczny w Rumunii, Blok Lewicowy na Węgrzech, Blok Demokratyczny w Polsce Po "zwycięstwach wyborczych" komuniści stanowiący mniejszość "bloków" czy frontów narodowych zaczęli wynajdować rzekomych odstępców i skłaniali pozostałych sojusznikówndo zgody na eliminowanie kolejnych członków "frontów" Az na placu boju pozostali sami,na Węgrzech taktykę tą nazywano "taktyką salami";) ,które jak wiadomo tnie się w jak najcieńsze plasterki -1945 wybory w Jugosławii wygrał Komunistyczny Front Narodowy,1946 nowa konstytucja,p anował terror, była zbyt rozbita politycznie i etnicznie żeby stawic opór -1946-Albania znajduje się pod pełną kontrolą Komunistycznej Partii Albanii(na czele z Hodżą) Na terenie opanowanym przez komunistów istniały struktury, których przeobrażenie na sposób komunistyczny musiało potrwać dlatego też Stalin wymyślił przejściową formę państwa "demokracji ludowej"jako "ustrój przejściowy do socjalizmu"- komuniści mieli zdobyć pełnię władzy politycznej a nastepnie sowietyzować społeczeństwo

(…)

… został Gustav Husak. Wojska Układu Warszawskiego zdławiły praską wiosnę. -w 1969 r odbyła się w Moskwie długo odwlekana światowa narada partii komunistycznych.Narada uwypukliła rozbicie światowego ruchu komunistycznego.Związek radziecki zacieśnił natomiast kontrolę państw satelickich w Europie -w 1970 bunt robotników Wybrzeża obalił rządy Gomułki w PRL ale nie zwiększyło to stopnia niezależności Polski…
… której stał Żiwkow i enerdowskiej na czele z Ulbrichtem ,stosunki z Jugosławią nadal chłodne - 1967 konferencja w Karlovych Varach ujawniła rozkład ruchu komunistycznego w Europie, idea powołania jednolitego centrum ruchu upadła -  PRASKA WIOSNA-Szczególny niepokój Kremla budziła sytuacja w Czechosłowacji, siły liberalne wzmacniały się, dnia 4 I 1968 nowym sekretarzem KC KPCz został Aleksander Dubcek…
… i Bułgarii oraz Polsce i na Węgrzech -w 1988 nastąpiło wyrazne załamanie gospodarcze w europejskich państwach Układu Warszawskiego -1988 spotkanie w Paryżu Wałęsy i Sacharowa -1989 Mazowiecki formułuje pierwszy od ponad 40 lat niekomunistyczny rząd w Europie Środkowo-Wschodniej; zaczął się lawinowy proces upadu systemu komunistycznego -9 XI 1989 NRD ogłasza otwarcie granicy z Berlinem Zachodnim;proces…
… od Moskwy - dnia 27.XII 1979 radzieckie siły zbrojne rozpoczęły interwencję w Afganistanie -1984- Gorbaczow  występuje z tezą o konieczności głębokiej "pieriestrojki"(przebudowy"systemu  radzieckiego. - rozkład systemu radzieckiego, tempo wzrostu gospodarczego spadło praktycznie do zera. Pierjestrojka wpływała na erozję podstaw nawet najbardziej ortodoksyjnych reżimów w Europie: NRD, Czechosłowacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz