Procesy przekształceń komunistycznych w Europie środkowej w latach 1944-1948

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy przekształceń komunistycznych w Europie środkowej w latach 1944-1948 - strona 1 Procesy przekształceń komunistycznych w Europie środkowej w latach 1944-1948 - strona 2

Fragment notatki:

Procesy przekształceń komunistycznych w Europie Środkowej w latach 1944-1948
ZSRR wobec Europy Środkowej w latach 1949- 1991.
Po pierwszym okresie zdobywania władzy przez komunistów, kiedy dopuszczono pewne rozluźnienie dyscypliny partii komunistycznych w okresie zimnej wojny powrócono do ścisłego monocentryzmu w sterowaniu światowym komunizmem
Na konferencji przedstawicieli partii komunistycznych w Szklarskiej Porębie we IX 1947 nakreślono nowe zadania światowego ruchu komunistycznego na nowym etapie walki z „ imperializmem amerykańskim”. Utworzono Biuro Informacyjne 9 partii komunistycznych (Kominform). Jego celem było wytyczanie jednolitych kierunków walki z imperializmem, wymiana doświadczeń, oraz udzielanie sobie pomocy. W latach 1948-49 zakończył się proces konsolidacji władzy prowadzony przez komunistów w poszczególnych państwach bloku sowieckiego. Oraz ukształtował się ostatecznie mechanizm komunikacji w jego ramach na zadzie dwustronnych kontaktów Moskwy z poszczególnymi satelitami. Moskwa stała się centrum komunikacji bloku. Zanikała rola Kominformu. Kontakty z państwami spoza bloku zerwano niemal całkowicie. Ulegał wzmocnieniu terror. Oraz ideologia dzieląca wszystkie działania na sprzyjające demokracji lub imperializmowi. W ideologii komunistycznej końca lat 40-tych pojawiło się hasło upowszechniania wzoru radzieckiego.
Śmieć Stalina, walki o władzę po nim, problemy gospodarcze ZSRR i polityczne konsekwencje tych procesów w krajach satelickich zagrażały sterowności bloku kierowanego z Moskwy, dlatego też Kreml szukał możliwość wzmocnienia swojej kontroli nad państwami satelickimi bez zwiększania bezpośredniego zaangażowania. 14 V 1955 przedstawiciele Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR podpisali w Warszawie „pakt o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy” zwany w skrócie Układem Warszawskim. Większość sił układu stanowiła Armia Czerwona a Naczelne Dowództwo spoczywało w rękach Moskwy. UW był nowym potężnym narzędziem do utrzymywania państw komunistycznych w ryzach.
Śmierć Stalina początkowo niewiele zmieniła w polityce ZSRR wobec Europy Środkowej. Dopiero ujawnienie tzw. tajnego referatu Chruszczowa wygłoszonego na XX zjeździe KPZR. Spowodowało, że w niektórych państwach zaczęła się ujawniać potrzeba rewizji dotychczasowego systemu. Po przejęciu władzy Chruszczow dopuścił różne modele socjalizmu, co wzmogło ferment w krajach satelickich. (Polski czerwiec i Październik 1956 r. Powstanie Węgierskie). Przykład „rozwiązania” problemu węgierskiego przez interwencje radziecką podział negatywnie na kierownictwa pozostałych państw bloku komunistycznego. Np. Czechosłowacje gdzie zaostrzono represje wobec przeciwników władzy, ku tych, którzy domagali się reformy systemu i jego liberalizacji. Po utrwaleniu władzy w swoich rękach Chruszczow dokonał inspekcji w kilku krajach bloku (Węgry,, Bułgaria, NRD). Nastąpił, powrót do komunistycznej ortodoksji.

(…)

… Bułgaria pod kontrolą Żiwkowa. Powstanie Solidarności w Polsce skomplikowało sytuacje ZSRR. Wydarzenia w Polsce były dla Kremla kontrrewolucja i nie mogły być tolerowane na dłuższą metę. Władze radzieckie naciskały na kierownictwo PZPR, aby zaprowadziło porządek.
Gorbaczow próbując opanować sytuację wewnętrzną w ZSRR został zmuszony do konsekwentnego demontażu radzieckiego systemu totalitarnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz