Historyczne przesłanki zjednoczenia Europy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historyczne przesłanki zjednoczenia Europy- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Historyczne przesłanki zjednoczenia Europy.
→ Pierwsze próby zjednoczenia Europy daje się już zauważyć w okresie Cesarstwa Rzymskiego, które to próbowało narzucić swoją hegemonię pozostałej części kontynentu. Próbowali też Wikingowie, którzy stworzyli sieć baz handlowych na obszarach wschodnich i północnych w basenie Morza Śródziemnego.
Karol Wielki toczył liczne wojny. Uwieńczeniem sukcesów Karola Wielkiego była jego koronacja na cesarza odrodzonego Cesarstwa Zachodniorzymskiego w Rzymie po trzydziestu latach rządów, mająca być świadectwem odrodzenia jedności chrześcijańskiego Zachodu. → Otton III na zjeździe gnieźnieńskim (1000 r.) przedstawił swój pomysł zjednoczenia Europy. Chciał on podzielić ją na dwie części. Pierwszą cześć stanowić miało Bizancjum, drugą - Zjednoczona Europa. W skład Zjednoczonej Europy miała wchodzić Słowiańszczyzna (a na jej czele Bolesław Chrobry), Germania, Italia i Galia. Na każdym z tych czterech regionów miał panować inny władca, jednak wszyscy mieli prowadzić wspólną politykę, nie wywołując wojen. A zatem Otton III odchodził od ekspansji. Wszystkie państwa tworzące cesarstwo miały mieć te same prawa. Władza zwierzchnia spoczywałaby w rękach cesarza, a w sprawach duchowych - do papieża. Otton III marzył o braku podziałów między państwami, chciał utworzyć jedno wielkie. → W 1299r. powstał związek miast północnej i zachodniej Europy (Hanza), broniący swoich wspólnych interesów i przywilejów handlowych. Siła handlowa i polityczna Hanzy rozprzestrzeniała się bez względu na zależność terytorialną i państwową. Do upadku Hanzy w XVI w. przyczyniła się wojna trzydziestoletnia i hegemonia szwedzka.
→ W średniowieczu fundamentalne znaczenie miało chrześcijaństwo i niektórzy duchowni dążyli do podporządkowania sobie cesarzy świeckich i rządzenia całą chrześcijańską Europą. Papież Grzegorz VII jako pierwszy wprowadzić uniwersalizm papieski wprowadzając reformy kościelne i ustanawiając Dictatus Papae (Dyktat Papieski).
→ Czynniki które utrzymywały średniowieczną Europę w jedności, niezależnie od starań włądców poszczegółnych narodów: łacina jako język obowiązujący we wszystkich krajach chrześcijańskich, chrześcijaństwo jako wspólna religia tych krajów oraz system feudalny i wspólni wrodzy, Arabowie, były podstawami jedności kontynentu.
→ Napoleon Bonaparte w 1804 roku koronował się na cesarza. Pokonał Prusy i Austrię, zwyciężał Rosję. Pod jego wpływami znalazła się cała niemal Europa, liczba poddanych wynosiła 82 miliony. → W 1923 roku z inicjatywy austriackiego hrabiego Coudenhove Kalegi powstał Ruch Paneuropejski. Jego powstanie było pierwszym impulsem do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. A wszystko to w obawie przed dwoma niebezpieczeństwami - kolejną wojną i nieuniknioną ekspansją ze strony Rosji. Radą na te niebezpieczeństwa i utrzymanie światowego pokoju miało być powołanie pięciu federacji. Jedna z nich to Unia Paneuropejska wzorowana na szwajcarskim kantonie. Poza strukturami nowej Unii miały się znaleźć ZSRR, ze względu na swój ustrój polityczny, oraz Wielka Brytania, ponieważ była światowym mocarstwem i posiadała rozległe kolonie.


(…)

…, które leżały pomiędzy morzami Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Tę przedwojenną ideę wykreował Józef Piłsudski. Federacja miała chronić międzymorze przed potencjalnym niebezpieczeństwem ze strony niemieckiej i rosyjskiej.
→ Jak dotąd ostatnią wielką próbę zjednoczenia Europy siłą podjął Adolf Hitler.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz