Historia integracji europejskiej - Starożytność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia integracji europejskiej - Starożytność - strona 1 Historia integracji europejskiej - Starożytność - strona 2 Historia integracji europejskiej - Starożytność - strona 3

Fragment notatki:

Historia Integracji Europejskiej Starożytność Grecja - związki państw - miast [amfiktiony], quasi - federacje, 478 p.n.e. Ateński Związek Morski [idea integracji przez dominację], potem związek Beocki, Związek Peloponeski Macedonia - podbój Grecji i Persji, unifikacja imperium poprzez wpływy hellenistyczne [Filip II, Aleksander Wielki] Rzym - integracja imperium przez rozwój państwa i prawa, sieć dróg, wodociągi, amfiteatry, świątynie, stadiony, literatury [prawo, infrastruktura i kultura], utrzymywany siłą PAX Romana [porządek pokojowy], ekspansja dzięki zorganizowane armii. Średniowiecze Rzym Papieski w miejsce Rzymu cezarów - cywilizacja chrześcijańska uniwersalne wartości
V - X w. - chrystianizacja praktycznie wszystkich ludów europejskich
Biskupstwa i metropolie - ogniwami osadnictwa w Europie [jurysdykcja, szkolnictwo, kultura, gospodarka], system hierarchii
Kościół duchową bazą jedności - krytyka „starego Rzymu” za okrucieństwo i pychę, ale wykorzystanie modelu centralistycznego i hierarchii społecznej [380 r. n.e. religia panująca, Teodozjusz Wielki] Res Publica Christiana [Związek Państw Chrześcijańskich] - Christianitas i Europea pojęciami tożsamymi, granice chrześcijaństwa granicami Europy Czynniki integracyjne : wspólne tradycje, język łaciński, budownictwo sakralne i organizacja kościelna, zwierzchnictwo papieży nad królami [ponadnarodowe wystąpienia przeciw islamowi] Św . Augustyn - „O Państwie Bożym” koncepcja stworzenia chrześcijańskiego imperium pokojowego pod zwierzchnictwem papiestwa Państwo Franków - Karol Wielki [pater Europae, cesarz od 800 r.] VIII/IX w., „państwo boże na ziemi”, połączenie dorobku galijskiego, germańskiego, italskiego, koncepcja jednego imperium romańsko - germańskiego [kształtem zbiegające się z „państwami szóstki” założycielskiej UE] Państwo Ottonów - [X-XI w.] Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego , koncepcja cesarstwa [władzy zwierzchniej nad narodami Europy], Renovatio Imperii Romani [podporządkowanie Germanii, Galii, Italii i Sclavinii], kontynuator : Fryderyk I Barbarossa Powstanie państw feudalnych - osłabienie centralistycznej władzy papieży [Francja, Filip Piękny, niewola awiniońska], wewnętrzne rozbicie wspólnoty, Francuski projekt Republiki Chrześcijańskiej z „radą narodów” - trybunałem rozjemczym [Pierre Dubois], Dante Alighieri „O monarchii” - projekt ponownego umocnienia cesarstwa, budowy konfederacji europejskiej Hanza - związki handlowe kupców, rodzaj konfederacji miast, organizacja, jurysdykcja, postulaty równowagi
[Konflikt pomiędzy ideą narodowościową, kształtowaniem się narodów, początkami nacjonalizmu a chęcią zjednoczenia Europy pod papieskim berłem chrześcijanizmu.]

(…)

…, idea luźnego związku konfederacyjnego [Polski postulat unii panslawistycznej - Staszic, Czartoryski. Jastrzębowski - projekt Konstytucji Europy]
Socjaliści, republikanie, „Młoda Europa” - Socjaliści : Henry de Saint Simon, idee socjalizmu utopijnego zgromadzenie ludów przy zachowaniu ich niezależności, Młoda Europa : Mazzini, Mickiewicz, Hugo, idee federalistyczne, przeciwni konserwatyzmowi Świętego Przymierza [nie mieli szans ze względu na zachowawczą politykę władców]
Stowarzyszenia integracyjne - Związek niemiecki [bezpieczeństwo, związek celny, współpraca gospodarcza], Zjazd Słowiański [Michaił Bakunin, wolność, równość i braterstwo, panslawizm], Liga Pokoju i Wolności [Garibaldi, jednoczenie kontynentu, federalizacja, tworzenie Stanów Zjednoczonych Europy], Skandynawska Unia Monetarna [unia celna], Stany Zjednoczone Wielkiej Austrii, Koncepcja Mitteleuropy [Naumann]. [Wszystkie wymienione nie miały wielkiego poparcia i nie interesowały mocarstw, cele narodowe, bariera rozwoju, postulaty wygłaszane przez władców dla rozszerzenia swoich wpływów, ich doradców, działaczy]
[Rozwój państw narodowych a porozumienie tożsamości europejskiej, hasła wolności po rewolucji [Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela], świecki charakter państwa, rozwój nauki kontakty handlowe, doświadczenia federacyjne USA]
Projekty Integracyjne w latach 1919 - 1939 Warunki : Rewolucja w Rosji i Niemczech, Wojna Światowa, upadek imperiów, konferencja wersalska, utworzenie Ligi Narodów [ idea wiecznego pokoju, organizacji międzynarodowego bezpieczeństwa, Willson, Smuts, realna wspólnota, pokojowa współpraca, sprawiedliwość…
… i zapobieżenie rewolucji komunistycznej [w ostateczności utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy], od 1926 - kongresy paneuropejskie, wsparcie : Briand, Adenauer, Dadalier, Einstein, Freud ; [ekspanowanie sympatii do Niemiec, niedocenienie podziałów wewnątrz kontynentu, brak wystarczająco szerokiego poparcia]
Projekty Stanów Zjednoczonych Europy - Briand : 1929 projekt utworzenia Unii Federalnej, spółdziałanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz