Wykład - historia integracji europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - historia integracji europejskiej - strona 1 Wykład - historia integracji europejskiej - strona 2 Wykład - historia integracji europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 2
1848 r. - pierwszy Zjazd Słowiański zwołano do Prgi- zjednoczenie Polaków, Rosjan i przedstawicieli narodów słowiańskich zamieszkujący; Zjazd uchwalił „Manifest do narodów Europy”, który głosił „pr narodów są ważniejsze aniżeli monarchie i decyzje monarchów”
panslawiści eksponowali braterstwo narodów słowiańskich i dążyli do stworzenia państwa wielonarodowego pod przywództwem Rosji i z jęz. rosyjskim jako j. ogólnoeuropejskim
d) XX w. Niemcy wyrosły na potęgę i chciały decydować o losach europ
Fr. Naumann (Nojman) - 1915 r. - pojęcie Mittleeurope - konfederacyjny związek państw pod przewodnictwem Niemiec; strefa wolnego handlu, układ polityczny i sojusz wojskowy wymierzony przeciwko Trójprzymierzu (Fr, Rosja,WB)
po I WŚ Lenin opowiedział się za ideą utworzenia republikańskich Stanów Zjednoczonych Europy, czyli organizacja socjalistycznych Stanów Zjednoczonej Europy; mialo to być federacja republik europ (Niemcy pd, Rosja) koncepcja upadła, bo działania wojenne sprawiły że socjaliści przedłożyli racje narodowe nad ideami integracyjnymi
1. Okres międzywojenny
a) Richard Coudenhove - Kalergi (1894 - 1972) - manifest „Paneuropa” z 1923 r.
po I WŚ Europa rozbita, zadłużona, osłabiona walkami narodowymi i społecznymi; chaos gospodarczy i walutowy
eksponował zagrożenie ze strony mocarstw światowych
ratunkiem było wg niego doprowadzenie do zjednoczenia całego kontynentu; wykluczył ze współdziałania WB i ZSRR
WB miała szersze pozaeuropejskie ambicje imperialne; ZSRR reprezentowało odrębną cywilizację, ustrój niedemokratyczny (podważający porządek wersalski)
idea Paneuropy Kalergiego pochodziła z tradycji rzymskiego uniwersalizmu, ponadnarodowych doświadczeń narodu żydowskiego, światowego dorobku myśli humanistycznej
uniwersalizm rzymski - powszechny ład, sprawna organizacja, wspólny język i prawo
Europa ma się przeciwstawić wpływom światowym Panameryki, Imperium Bryt., ZSRR i Azji
Paneuropa miała być federacją w ramach Ligi Narodów
wzorem dla niego były Kantony Szwajcarii; zjednoczona Europa miała mieć dwuizbowy parlament, który się składał z Izby Narodów i Izby Państw
Paneuropa miała tworzyć całość gospodarczą i polityczną wobec świata zewnętrznego
realizacje Paneuropy miała dokonywać się etapami
zwołanie Konferencji Paneuropejskiej (ruch europ)
zawarcie umów między państwami członkowskim
utworzenie Paneuropejskiej Unii Celnej i Jednego Obszaru Gospodarczego
utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy
ta idea Paneuropy cieszyła się zainteresowaniem wśród intelektualistów i polityków liberalnych


(…)

…. Stadia integracji ekonomicznej:
Strefa Wolnego Handlu - brak ceł wewnętrznyc
Unia Celna - brak ceł wewnętrznych + wspólne cła zewnętrzne
Jednolity Rynek Wewnętrzny - brak ceł wewnętrznych + wspólne cła zewnętrzne + swobodny przepływ kapitału, ludzi i usług
Unia Ekonomiczno - Monetarna - brak ceł wewnętrznych + wspólne cła zewnętrzne + swobodny przepływ kapitału, ludzi i usług + harmonizacja polityki…
…, Finlandii, Belgii, Holandii i Luksemburgu; celem była stabilizacja cen w handlu, a później też sprawy polityki zagranicznej
1920-21 - Mała Ententa - Czechy, Jugosławia, Rumunia, polit-gosp
1934 r. - Ententa Bałkańska - Grecja, Jugosławia, Rumunia i Turcja, obawa przed polit Włoch i N
1934 r. - Ententa Bałtycka - Litwa, Łotwa i Estonia, obawa przed polityką Włoch i N
1932 r. - w Austrii zaproponowano zastąpienie niemieckiej idei „Mitteleurope” planem „Zwischeneurope”; objęcie małych państw między ZSRR a Niemcami wspólnym systemem zarządzania (narodowy socjalizm i bolszewizm, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, CzSł, Bułgaria, Rumunia, Jugosławia)
1933 r. - Mussolini przedłożył projekt współpracy Austrii, Węgier i Włoch - przeciwstawienie się dążeniom Niemiec do wchłonięcia Austrii
d) świadomość upadku…
… promowały ideę federacji państw środkowej Europy Międzymorza - > utworzenie barier przeciwko naporowi Niemiec i rozdzielenie ich od Rosji - E. Raczyński, J. Retinger; rządy Polski i Czech tworząc swoje koncepcje współpracowały ze sobą
1941 r. - politycy z Belgii, Holandii i Luksemburgu próbowały stworzyć unię celną Beneluksu
W okresie II w. św. Na uniwersytecie w NY mieściła się centrala ruchu europ
b…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz