Historia integracji europejskiej

note /search

Wykład - Historia i teoria integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1239

Historia i teoria integracji europejskiej WYKŁAD 07.10.2008 r. 1. Źródła integracji europejskiej a) kultura antyku IX - VIII w. p.n.e. - instytucja polis - sprawowanie władzy przez obywateli; brak osobnego aparatu władzy; obywatele mieli równe prawa I obowiązki wobec państwa; społeczeństwo obywa...

Wykład - wstęp do integracji europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Dla współczesnego Europejczyka proces integracji kontynentu rozpoczął się wraz z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Nie jest to jednak pierwsza próba zjednoczenia narodów Europy w jednym organiźmie państwowym; nie znaczy to także, że wcześniej nic nie łączyło mieszkańców naszego kontyt...

Wykład - Europejska Wspólnota Węgla i Stali

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 728

Europejska Wspólnota Węgla i Stali Następnym krokiem było utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Inicjatorem tej pierwszej organizacji, z której wywodzi się dzisiejsza Unia Europejska był francuski minister spr...

Wykład - Pierwsze projekty integracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

Pierwsze projekty integracji Po kataklizmie, jakim była dla naszego kontynentu ostatnia wojna światowa powstał wyjątkowo korzystny klimat dla powstania ponadpaństwowej struktury europejskiej. Zdecydowało o tym szereg czynników. Zbrodnie skrajnie nacjonalistycznej ideologii jaką był faszyzm osłabiły ...

Wykład - Pogłębienie integracji w ramach Wspólnot Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Pogłębienie integracji w ramach Wspólnot Europejskich Mimo początkowych sukcesów Wspólnot Europejskich, główny cel ich powstania czyli stworzenie Europejskiego Jednolitego Rynku był daleki od realizacji. Kryzysy gospodarcze lat 70-ych a zw...

Wykład - Powstanie Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

Powstanie Unii Europejskiej Wkrótce później miały miejsce gwałtowne zmiany na płaszczyźnie międzynarodowej. Nastąpił upadek muru berlińskiego, doszło do zjednoczenia Niemiec. W krajach członkowskich nastał przychylniejszy klimat dla pogłębie...

Wykład - Rozwój Wspólnot Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Rozwój Wspólnot Europejskich 3.1 Przystąpienie nowych państw Do szóstki państw - założycieli Wspólnot Europejskich przyłączyły się wkrótce następne kraje Europy Zachodniej. W 1970 roku rozpoczęto negocjacje z Wielką Brytanią, Danią, Irlandią i Norwegią. Uwieńczeniem starań powyższych państw było p...

Wykład - historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

Federalizm: T.integracji, decentralizacji, model społ, filozofia. Spinelli - manifest Ventotene, 1.Oddolny ruch społ, 2.Konstytucja, 3.Instytucje-aby interesy narodowe nie górowały.Monnet:sektorowa,eksperci,ekonomiczna sprawność. N.Pespektywa: reżimy - zasady, instytucje, instrumenty kontroli, czase...

Źródła integracji europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

Źródła integracji: Kultura antyku: - polis - społeczeństwo obywatelskie - brak oddzielnego organu władzy - obywatele dzielą się na rządzących i rządzonych - są samorządni - urzędy kolegialne - równość - retoryka - erystyka - filozofia - logika Chrześcijaństwo: - spoza Europy - z Jerozoli...

Źródła integracji europejskiej do XX w. - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

1. Źródła integracji europejskiej a) kultura antyku IX - VIII w. p.n.e. - instytucja polis - sprawowanie władzy przez obywateli; brak osobnego aparatu władzy; obywatele mieli równe prawa I obowiązki wobec państwa; społeczeństwo obywatelskie, obywatelstwo, równość urzędy kolegialne, tak aby jedni...