Źródła integracji europejskiej do XX w. - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła integracji europejskiej do XX w. - wykład - strona 1 Źródła integracji europejskiej do XX w. - wykład - strona 2 Źródła integracji europejskiej do XX w. - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1. Źródła integracji europejskiej
a) kultura antyku
IX - VIII w. p.n.e. - instytucja polis - sprawowanie władzy przez obywateli; brak osobnego aparatu władzy; obywatele mieli równe prawa I obowiązki wobec państwa;
społeczeństwo obywatelskie, obywatelstwo, równość
urzędy kolegialne, tak aby jedni mogli kontrolować innych - rotacja między rządzącymi i rządzonymi
rywalizacja polityków, nie stronnictw, przed zgromadzeniem
spory były czymś naturalnym, więc wytworzyła się sztuka retoryki, a za sofistów erystyki
zdolność do samokrytyki
VI - V w. p.n.e. - powstanie filozofii i nauki jako odrębny od mitów sposób pojmowania świata
racjonalność, rozum, logika - arystotelesowski sposób pojmowania świata - prawda/fałsz
b) chrześcijaństwo
przyniesione spoza Europy - z Jerozolimy
ojcowie założyciele UE - Schuman, Monnet, Adenauer - należeli do chrześcijańskich demokracji
symbolika - 12 gwiazd na niebieskim tle zaczerpnięto z Biblii
koncepcja Boga i człowieka jako obraz i podobieństwo Boże; uznanie godności człowieka za wartość
opozycja sacrum i profanum
swoisty system wartości - pojęcie dobra i zła
dobro jest owocem wolności - mowa u św. Augustyna w teorii predestynacji (Teodycea)
koncepcja Boga Trójjedynego, żyjącego w komunii jedności - zawiera założenia wspólnotowe; starotestamentowe boskie „My” jest pierwowzorem dla ludzkiego „my”; Trójca jest pierwowzorem społecznego wymiaru ludzkiej natury; Schuman: „Europa to urzeczywistnienie demokracji w chrześcijańskim znaczeniu tego słowa. Demokracja zawdzięcza swe istnienie chrześcijaństwu”
praktyka negocjacyjna dzisiejszej Europy ma swoje chrześcijańskie korzenie w zapoczątkowanej przez papieża Grzegorz X (1271 - 76) praktyce maratonu/konklawe
praktyka konfesjonału - też za Grzegorza X; przewodniczący przerywał obrady, rozmawiał osobiście z tymi, którzy sprawiają największe problemy, by przekonać ich do wspólnego stanowiska
c) prawo rzymskie
najtrwalszy wkład Rzymian w dzieje świata
wprowadza więzy organizacyjne oparte na zasadach powszechnego prawa i administracji
lex - więź, coś co wiąże
pactum - kontrakt (umowa społeczna)
armia urzędników - egzekwowanie powszechnych norm postępowania
Cyceron „Salus populi suprema lex” - Praworządność zapewnia ludowi najwyższy stopień bezpieczeństwa
2. Początki idei zjednoczeniowych w Europie
a) Starożytna Grecja i Rzym
polis łączyły się w amfiktionie; znaną była amfiktionia delficka zarządzana przez radę złożoną z przedstawicieli 12 państw członkowskich


(…)

…. - pojęcie Mittleeurope - konfederacyjny związek państw pod przewodnictwem Niemiec; strefa wolnego handlu, układ polityczny i sojusz wojskowy wymierzony przeciwko Trójprzymierzu
po I WŚ Lenin opowiedział się za ideą utworzenia republikańskich Stanów Zjednoczonych Europy, czyli organizacja socjalistycznych Stanów Zjednoczonej Europy; koncepcja upadła, ponieważ socjaliści przedłożyli racje narodowe nad ideami…
… - w Umowie społecznej plan sojuszu wolnych narodów - spory miały być rozwiązywane za pomocą kontraktów, wzorem kantonów Szwajcarii
siłowe zjednoczenie Europy przez Napoleona konfederacja państw zwasalizowanych wokół Paryża scalały ją powiązania dynastyczne, wpływy kulturowe i językowe Francji
w krajach podporządkowanych wprowadzono nowy system władzy regulowany przez Kodeks Napoleona i przyjmowano konstytucje wzorowane na francuskiej
1815 r. - powstanie Świętego Przymierza - paneuropejski związek państw - bez Turcji i Stolicy Apostolskiej
wzajemna pomoc i kierowanie się zasadami religii
podstawą stosunków stała się równowaga sił - „koncert mocarstw”
Liga Europejska ks. Adama Czartoryskiego („Esej o dyplomacji”) - unia państw europejskich z organami ponadnarodowymi: Najwyższą Radą, Denatem i Kongresem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz