Historia integracji europejskiej - strona 2

note /search

Działania integracyjne u progu xxi wieku - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1330

Działania integracyjne u progu xxi wieku U progu XXI w. w działaniach integracyjnych dominowały problemy rozszerzenia UE o dziesięć nowych państw „wschodnich" two­rzenia strategii lizbońskiej na lata 2000-2010, przygotowania trakt...

Federalizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2597

FEDERALIZM - polityczna teoria integracji Ukształtowana w XVIII i XX w. - USA i Niemcy Wyrazem dążeń do zbudowania instytucjonalnych ram dla równowagi między jednością a autonomią tradycyjnych jednostek Polit. Różne rozumienie tego modelu: W ...

Funkcjonalizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1344

FUNKCJONALIZM D. mitrany poch.z Rumunii osiadły w Wbr i USA „A working Peace System” 1943 Osadzony w liberalnej wizji rzeczywistości mnar; przekonanie o harmonijnych interesach wszystkich ludzi - gł. Cele - uzyskanie dobrobytu i pokoju Przekonanie o racjonalności ludzkich działań i władzy

Historyczne propozycje integracji narodów europejskich - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Historyczne propozycje integracji narodów europejskich Jednocześnie z propozycjami pokojowego jednoczenia państw europejskich oraz dla przeciwstawienia się siłom zewnętrznym (Arabom, Turkom) rodziły się idee eksponujące główną role narodów kontynentu. Ich twórcy uważali narody za czynnik istotniejs...

Idee tworzenia stanów zjednoczonych Europy - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

Idee tworzenia stanów zjednoczonych europy Utworzenie Stanów Zjednoczonych Ameryki stanowiło od końca XVIII w. pewien wzór dla integracjonistów europejskich. W wielu propozycjach zjednoczeniowych wystąpiły pomysły zmierzające do tworzenia Stanów Zjed­noczonych Europy. Jednym z głośniejszych autorów...

Inicjatywy integracyjne Delorsa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

Inicjatywy integracyjne delorsa W latach 1985-1995 Komisji przewodniczył były francuski minister finan­sów Jacąues Delors, uważany za najbardziej wpływowego jej przewodniczącego. Delors rozwinął nowe inicjatywy integracyjne zmierzające do tworzenia Unii Europejskiej. Wykorzystał Białą Księgę przygo...

Wykład - integracja po II wojnie światowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

1. Powojenna sytuacja w Europie Spadek udziału gospodarki europejskiej w gospodarce światowej Uzależnienie Europy Zach. Od polityki Waszyngtonu dominacja ZSRR na wsch Europy osłabienie pozycji kolonialnej głównych państw europ. Podział kontynentu na 2 bloki Kryzys gospodarczy i demograficzny p...

Wykład - komisja europejska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

Komisja Europejska (fr. Commission européenne, ang. European Commission), oficjalnie Komisja Wspólnot Europejskich to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jest instytucją wspólnotową odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komis...

Kompromis luksemburski - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 868

Kompromis luksemburski (1966) Pod wpływem nacisków zewnętrznych i krytyki wewnętrznej oraz zgody pozostałych państw EWG na kompromis rząd francuski zdecydował się na powrót do stołu rokowań. Specjalne spotkanie przedstawicieli „szós...

Konferencja haska - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1848

Konferencja haska (1-2 grudnia 1969 roku) Po przełamaniu kryzysowej sytuacji w EWG nastąpiło polepszenie możli­wości działań integracyjnych. Wpłynęły na to zwłaszcza: objęcie funkcji pre­zydenta Francji przez Georgesa Pompidou, wypracowanie założeń wspólnej