federalizm - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
federalizm - wykład - strona 1 federalizm - wykład - strona 2 federalizm - wykład - strona 3

Fragment notatki:

FEDERALIZM - polityczna teoria integracji Ukształtowana w XVIII i XX w. - USA i Niemcy
Wyrazem dążeń do zbudowania instytucjonalnych ram dla równowagi między jednością a autonomią tradycyjnych jednostek Polit.
Różne rozumienie tego modelu:
W tradycji niemieckiej jest to model zachowania odrębności i ochrony przed centralizmem przy zachowaniu jedności We FR i WBr postrzegany jako zagrożenie dla jedności państwa, utraty suwerenności i jego rozmycia w większych strukturach
Dlatego w 1991r na żądanie Londynu usunięto z art. 1 TUE słowo „federalny” zastępując„ever closer union”
Pierwszą propozycją federacyjną był plan Jerzego z Podiebradu z XVI w  Liga pokoju
W XIX w Pierre J. Proudhon publikuje w 1863r traktat „O zasadach federalizmu”, w którym przeciwstawia się centralizacji i podkreśla znaczenie wspólnot lokalnych oraz konieczność konstytucjonalnego rozdziału kompetencji
W okresie międzywojennym plan Coundenhove - Kalergiego i A. Brianda - Federacji Europejskiej
4 rozumienia federalizmu:
Jako teoria integracji  pokojowe ułożenie stosunków między państwami, aby zapewnić ich spójność, jedność i pokój
Jako teoria decentralizacji  przeciwstawia się modelowi państwa absolutnego i scentralizowanego; chroni struktury lokalne
Jako pewien model społeczny  nie można go ograniczyć do samej struktury państwa; poszanowanie istnienia pluralistycznego społeczeństwa złożonego z szeregu wspólnot
Jako pewna filozofia  federalizm integralny, wynikający z istoty człowieka, który jest osobą; zaprzeczenie zarówno kolektywizmowi i indywidualizmowi; osoba istnieje i realizuje się poprzez interakcje społeczne
W tradycji europejskiej wyróżnia się 3 nurty: A. Spinelliego, J. Monneta i federalizm integralny
Najogólniej federalizacja ma zapewnić jednocześnie wysoki poziom jedności oraz maksymalne poszanowanie różnorodności
Federalizm Spinellego:
Spinelli autorem najbardziej „czystej” federalistycznej koncepcji integracji Sformułował program polityczny dotyczący odbudowy Europy po wojnie - manifest Ventoten
Niezbędne jest zakończenie podziału Europy na suwerenne państwa narodowe
Nie wystarczy pokonanie Niemiec do odbudowy Europy
W miejsce państw narodowych należy powołać federację, która jako jedyna może zapewnić mieszkańcom pokój i dobrobyt
Kryzys wojny sprzyja radykalnym zmianom - uświadamia ludziom do czego doprowadziła organizacja Europy w system państw Dlatego musi powstać silny ruch społeczny - który wykorzysta tą szansę i przebuduje kontynent


(…)

… szansę i przebuduje kontynent
3 zasadnicze problemy manifestu Ventotent
Musi powstać autonomiczny ruch społeczny na rzecz federacji; rządy bronią status quo - autonomiczność ruch oznacza, że nie może być on związany z 1 partią i z 1 krajem
- należy zatem oddziaływać na społeczeństwo poza ramami narodowych kampanii wyborczych
- adresatami jest całe społeczeństwo
Zwołanie zgromadzenia konstytucyjnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz