Wykład - Historia i teoria integracji europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Historia i teoria integracji europejskiej  - strona 1 Wykład - Historia i teoria integracji europejskiej  - strona 2 Wykład - Historia i teoria integracji europejskiej  - strona 3

Fragment notatki:

Historia i teoria integracji europejskiej WYKŁAD 07.10.2008 r.
1. Źródła integracji europejskiej
a) kultura antyku
IX - VIII w. p.n.e. - instytucja polis - sprawowanie władzy przez obywateli; brak osobnego aparatu władzy; obywatele mieli równe prawa I obowiązki wobec państwa;
społeczeństwo obywatelskie, obywatelstwo, równość
urzędy kolegialne, tak aby jedni mogli kontrolować innych - rotacja między rządzącymi i rządzonymi
rywalizacja polityków, nie stronnictw, przed zgromadzeniem
spory były czymś naturalnym, więc wytworzyła się sztuka retoryki, a za sofistów erystyki
zdolność do samokrytyki
VI - V w. p.n.e. - powstanie filozofii i nauki jako odrębny od mitów sposób pojmowania świata
racjonalność, rozum, logika - arystotelesowski sposób pojmowania świata - prawda/fałsz
b) chrześcijaństwo
przyniesione spoza Europy - z Jerozolimy
ojcowie założyciele UE - Schuman, Monnet, Adenauer - należeli do chrześcijańskich demokracji
symbolika - 12 gwiazd na niebieskim tle zaczerpnięto z Biblii
koncepcja Boga i człowieka jako obraz i podobieństwo Boże; uznanie godności człowieka za wartość
opozycja sacrum i profanum
swoisty system wartości - pojęcie dobra i zła
dobro jest owocem wolności - mowa u św. Augustyna w teorii predestynacji (Teodycea)
koncepcja Boga Trójjedynego, żyjącego w komunii jedności - zawiera założenia wspólnotowe; starotestamentowe boskie „My” jest pierwowzorem dla ludzkiego „my”; Trójca jest pierwowzorem społecznego wymiaru ludzkiej natury; Schuman: „Europa to urzeczywistnienie demokracji w chrześcijańskim znaczeniu tego słowa. Demokracja zawdzięcza swe istnienie chrześcijaństwu”
praktyka negocjacyjna dzisiejszej Europy ma swoje chrześcijańskie korzenie w zapoczątkowanej przez papieża Grzegorz X (1271 - 76) praktyce maratonu/konklawe
praktyka konfesjonału - też za Grzegorza X; przewodniczący przerywał obrady, rozmawiał osobiście z tymi, którzy sprawiają największe problemy, by przekonać ich do wspólnego stanowiska
c) prawo rzymskie
najtrwalszy wkład Rzymian w dzieje świata
wprowadza więzy organizacyjne oparte na zasadach powszechnego prawa i administracji
lex - więź, coś co wiąże
pactum - kontrakt (umowa społeczna)
armia urzędników - egzekwowanie powszechnych norm postępowania
Cyceron „Salus populi suprema lex” - Praworządność zapewnia ludowi najwyższy stopień bezpieczeństwa
2. Początki idei zjednoczeniowych w Europie
a) Starożytna Grecja i Rzym
polis łączyły się w amfiktionie; znaną była amfiktionia delficka zarządzana przez radę złożoną z przedstawicieli 12 państw członkowskich
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz