Integracja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja - wykład - strona 1 Integracja - wykład - strona 2 Integracja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5
Traktat główną rolę w procesie integracji przyznawał znoszeniu wszelkich ograniczeń w ruchu towarów, osób, usług i kapitału między p-czł.
Okres przejściowy - 12 lat ( do 1969r) 6 państw jednocześnie należy do 3 wspólnot(EWWiS, EWG, EURATOM)
Politycy europ. mieli świadomość, że wspólnota gospodarcza jest środkiem do zasadniczego celu - powstanie wspólnot Polit.
Pierwszy przewodniczący Komisji Walter Hallstein stwierdził, że „EWG jest rodzajem pokojowej rakiety o trzech członach: 1- unia celna, 2- unia gosp., 3- unia polit.”
Struktura EWG: Zgromadzenie Parlamentarne - konsultacja, kontrola
Rada Ministrów - główne uprawnienia decyzyjne
Komisja - rola wnioskodawcza i wykonawcza
Trybunał - f. sądownicze
Powołano też organy pomocnicze: Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Sekretariat Generalny
ZSRR i członkowie RWPG ni przyjęli do wiadomości podpisania traktatów rzymskich Zachodnoeurop. partie komunistyczne krytykowały działalność EWG
Euratom wspólne wykorzystanie energii atomowej dla celów pokojowych
Traktat ustanawiający Euratom powoływał Komisję i Radę Ministrów
Natomiast Zgromadzenie i Trybunał stały się wspólnymi organami EWG, Euratomu i EWWiS
Od 1958 roku EWWiS EWG i EURATOM mają organy o podobnej strukturze. Trzy rady oraz trzy władze wykonawcze: wysoka władza (EWWiS) i komisje (EWG, Euratom). Powołano też odrębne organy pomocnicze (Agencję Zaopatrzenia, Służbę bezpieczeństwa i Kontroli, Komitet Naukowo Techniczny)
Traktaty rzymskie rozpoczęły nowy eta[p integracji Od początku integracji EWG następował w nich szybki wzrost produkcji .
W latach 1957- 1960 wzrost produkcji przemysłowej w EWG - 24% WB-15% USA-10%.
Największe trudności powodowały problemy rolne i rozbieżne interesy FR i RFN
Po podpisaniu traktatów rzymskich w 1957 WBR zaniepokoiła się perspektywą izolacji od kontynentalnej części Europy
W nowej sytuacji inicjowała proces tworzenia strefy wolnego handlu pośród państw leżących wokół obszaru EWG
W końcu 1959 doszło do utworzenia Europejskiej Strefy Wolnego handlu EFTA - AUST, DANIA, NOR, SZWECJA, PORTUG, SZWAJC, WBR
W trakcie negocjacji okazało się, że nie mogą być przyjęte GRECJA, ISLAN, TURCJA, IRL ( słabe gosp.
Efta dążyła do zliberalizowania handlu między członkami w ramach ustaleń międzyrządowych , ale zrezygnowała z tworzenia rozwiązań ponadnarodowych.
W 1958 roku po powrocie do władzy Ch de Gaulle wyraził chęć przyczynienia się do rozwoju współpracy europejskiej.
Zdecydowanie odrzucił rozwiązania ponadnarodowe -preferował integrację „Europy Ojczyzn”.


(…)

… Polit. I obronnej tzw,plan [Fouchet-msz FR]
Współpraca Polit. - obronna oparta na międzyrządowych zasadach - przeciw federacji Z wyj. Niemiec , kraje Beneluksu i Włochy sceptycznie odniosły się do pomysłu FR
Nie bez znaczenia był lansowany przez de Gaulle'a projekt porozumienia europ. Od Atlantyku do Uralu obejmujący Rosję.
De Gaulle chciał by nowa unia miała kompetencje ekonom. - zagrażało to status…
… przeciwwagi dla NATO, tak by obrona Europy zależała od niej samej a Nie od pomocy USA.
Ostatecznie 1962 państwa Beneluksu i Włoch odmieniły plan gdyż nie chciały osłabienia NATO w którym widziały najlepszego gwaranta swego bezpieczeństwa.
Po niepowodzeniu planu Foucheta 22.01.1963r FR i Niemcy podpisały traktat elizejski - o współpracy Polit., dyplomat., i wojskowej oraz o edukacji młodzieży
Po podpisaniu…
… odszedł K. Adenauer , a jego następca L. Erhard nie darzył sympatią FR
Miał on inne poglądy niż de Gaulle, który twierdził, że „Wspólny rynek to Francuzi, Niemcy i trochę sosu dookoła”
W 1963r FR odrzuca kandydaturę WBr
W 1964r pojawiają się 3 projekty dotyczące integracji: belgijski, niemiecki, włoski
P. Henri Spaak proponował utworzenie unii Polit. I wprowadzenie „komitetu 3 mędrców” dla dokonywania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz