Wykład - integracja po II wojnie światowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - integracja po II wojnie światowej - strona 1 Wykład - integracja po II wojnie światowej - strona 2 Wykład - integracja po II wojnie światowej - strona 3

Fragment notatki:

1. Powojenna sytuacja w Europie
Spadek udziału gospodarki europejskiej w gospodarce światowej
Uzależnienie Europy Zach. Od polityki Waszyngtonu
dominacja ZSRR na wsch Europy
osłabienie pozycji kolonialnej głównych państw europ.
Podział kontynentu na 2 bloki
Kryzys gospodarczy i demograficzny powojennej Europy
2. Przesłanki integracji po II WŚ
Rozwiązanie problemu Niemiec Przeciwstawienie Si ę zagrożeniu z ZSRR
Zmniejszenie dystansu do USA Poprawa poziomu życia, odbudowa gospodarki
Rozwiązanie problemu kolonii
3. Interesy państw
Francja
Po wojnie była cieniem swej dawnej wielkości
Głównym celem było niedopuszczenie do odrodzenia potęgi niemieckiej
Próba przejęcia władzy przez komunistów pod naciskiem USA narastało przekonanie że odpór niemieckiego zagrożenia jest niemożliwy bez udziału Niemiec
Niemcy
Po wojnie całkowicie zniszczone ( gospodarczo, moralnie)
Dla Konrada Adenauera budowa wspólnej Europy była jedyną drogą odbudowy Niemiec, odzyskanie państwowości, wyjście z izolacji
Europejskość pozwalała odciąć się od przeszłości, moralnego potępienia
Zjednoczenie Europy stało się priorytetem polityki zagranicznej
Zakotwiczenie Niemiec w strukturach europejskich i ścisła współpraca z Francją i USA
Po 2. Wojnach Niemcy będą mogli zrealizować swe cele polityczne, gdy je zaczną definiować w kategoriach europejskich
WŁOCHY
Za swą kolaborację z Niemcami uważnie za nie przyjaciela powojenna nędza bezrobocie i moralne obciążenie faszyzmem
chrześcijańska demokracja ( Alcide de Gasperi) jednym ze swych głównych celów zaangażowania w budowie integracji europejskiej
aktywna rola kościoła katolickiego; Watykan popierał ideę zjednoczonej Europy- działalność duchowieństwa włoskiego
Włochy ze względu na swoją historię, dorobek cywilizacyjny i kulturowy winny odegrać znaczącą rolę w integracji
USA
Zagrodzenie radzieckiej ekspansji i rozszerzaniu się „światowego procesu rewolucyjnego”
Powstrzymywanie radzieckiego komunizmu - doktryna Trumana
Pomoc militarna i gospodarcza dla krajów zagrożonych komunizmem ( Grecji, Turcji)- plan Marshalla
Nie dopuścić do porozumienia radziecko-tureckiego i roszczeń ZSRR wobec cieśnin - żądania Stalina wobec Turcji z 1946r dotyczącą rewizji konwencji z Montreaux z 1936r
Polityka USA z pozycji siły wobec bloku komunistycznego nazwana w ONZ w 1947r „zimną wojną”


(…)

…., USA)
W 1946r Churchill koncepcję zjednoczenia Brytyjskiej Wspólnoty Narodów z USA ( Fulton)
Gdy w 1950r zaproszono ją do EWWiS, odmówiła
Kraje Beneluksu
Skłonność do integracji jest tym większa, im mniejsze jest państwo
Belgia, Holandia, Luksemburg były prekursorami integracji mając wcześniejsze doświadczenia unii celnej ( 1919 - bel/luks; 1944- Bel/Hol; 1947- Bel/Hol/Luks)
4. Integracja europy po II WŚ
W 1946 W. Churchill w Zurychu wzywa do utworzenia „Stanów Zjednoczonej Europy”; stanowisko WBr -> jesteśmy z Europą ale nie z Europy
Ostrzega, że od Szczecina po Triest nad Adriatykiem zatrzasnęła się „żelazna kurtyna
Zapobieżenie wojnie, rozwój gospod., ochrona przed zagrożeniem bolszewickim, W odbudowie Europy ma szczególną rolę pełnić wielkie duchowo Francja i Niemcy
Potężna Ameryka, WBr…
… Europy
Honorowymi przewodniczącymi Rady Europy: K. Adenauer, R. Schuman, R. Condenhove Kalergii sekretarzem j. Rettinger
Rada Europy powołana 05.05.1949r twórcami były: Beneluks, Dania, Norwegia, Szwecja, WBr, Irlandia, FR, WŁ
Powołano 2 główne organy Komitet Ministrów i Zgromadzenie Doradcze
Siedziba Strasburg - 2języczne miasto symbolizujące koniec sporu franc - niem o Alzację i Lotaryngię…
… elimowania konfliktów w stosunkach niem- franc R. Schuman - pochodził z Alzacji - teren o wspólnych tradycjach kultury germańskiej i łacińskiej Powstanie EWWiS traktował jako 1szy krok ku federalizacji Europy Uważał, że należy stopniowo wprowadzać taką współpracę w innych sektorach Schuman eksponował uniwersalne wartości chrześcijańskie
Solidarność europejska- jednoczenie działań uzupełniających…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz