Spadek udziału gospodarki europejskiej w gospodarce światowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spadek udziału gospodarki europejskiej w gospodarce światowej - wykład - strona 1 Spadek udziału gospodarki europejskiej w gospodarce światowej - wykład - strona 2 Spadek udziału gospodarki europejskiej w gospodarce światowej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Spadek udziału gospodarki europejskiej w gospodarce światowej, kryzys demograficzny i gosp. powojennej Europy
Uzależnienie Europy Zach. Od polityki Waszyngtonu
dominacja ZSRR na wsch Europy osłabienie pozycji kolonialnej głównych państw europ
Podział kontynentu na 2 bloki USA i ZSR
Kryzys gospodarczy i demograficzny powojennej Europy
2. Przesłanki integracji po II WŚ
Rozwiązanie problemu Niemiec Przeciwstawienie Si ę zagrożeniu z ZSRR
Zmniejszenie dystansu do USA Poprawa poziomu życia, odbudowa gospodarki
Rozwiązanie problemu kolonii (utrzymanie kolonii kosztowało)
3. Interesy państw
Francja
Po wojnie była cieniem swej dawnej wielkości
Głównym celem było niedopuszczenie do odrodzenia potęgi niemieckiej
Próba przejęcia władzy przez komunistów pod naciskiem USA narastało przekonanie że odpór niemieckiego zagrożenia jest niemożliwy bez udziału Niemiec
Niemcy
Po wojnie całkowicie zniszczone ( gospodarczo, moralnie)
Dla Konrada Adenauera budowa wspólnej Europy była jedyną drogą odbudowy Niemiec, odzyskanie państwowości, wyjście z izolacji
Europejskość pozwalała odciąć się od przeszłości, moralnego potępienia
Zjednoczenie Europy stało się priorytetem polityki zagranicznej
Zakotwiczenie Niemiec w strukturach europejskich i ścisła współpraca z Francją i USA
Po 2. Wojnach Niemcy będą mogli zrealizować swe cele polityczne, gdy je zaczną definiować w kategoriach europejskich
WŁOCHY
Za swą kolaborację z Niemcami uważnie za nie przyjaciela powojenna nędza bezrobocie i moralne obciążenie faszyzmem
chrześcijańska demokracja ( Alcide de Gasperi) jednym ze swych głównych celów zaangażowania w budowie integracji europejskiej
aktywna rola kościoła katolickiego; Watykan popierał ideę zjednoczonej Europy- działalność duchowieństwa włoskiego
Włochy ze względu na swoją historię, dorobek cywilizacyjny i kulturowy winny odegrać znaczącą rolę w integracji
USA
Zagrodzenie radzieckiej ekspansji i rozszerzaniu się „światowego procesu rewolucyjnego”
Powstrzymywanie radzieckiego komunizmu - doktryna Trumana
Pomoc militarna i gospodarcza dla krajów zagrożonych komunizmem ( Grecji, Turcji)- plan Marshalla
Nie dopuścić do porozumienia radziecko-tureckiego i roszczeń ZSRR wobec cieśnin - żądania Stalina wobec Turcji z 1946r dotyczącą rewizji konwencji z Montreaux z 1936r


(…)

…- franc R. Schuman - pochodził z Alzacji - teren o wspólnych tradycjach kultury germańskiej i łacińskiej Powstanie EWWiS traktował jako 1szy krok ku federalizacji Europy Uważał, że należy stopniowo wprowadzać taką współpracę w innych sektorach, dla integracji Europy trzeba wykorzystać dorobek cywilizacyjny w powiązaniu z działaniami ekonom., technicznymi i wolą poli.
Schuman eksponował uniwersalne…
… W. Churchilla - WBr znaczącą rolę ( Commmonwealth, Europa Zach., USA)
W 1946r Churchill koncepcję zjednoczenia Brytyjskiej Wspólnoty Narodów z USA ( Fulton
Gdy w 1950r zaproszono ją do EWWiS, odmówiła
Kraje Beneluksu
Skłonność do integracji jest tym większa, im mniejsze jest państwo
Belgia, Holandia, Luksemburg były prekursorami integracji mając wcześniejsze doświadczenia unii celnej ( 1919 - bel/luks; 1944…
… Europy, znoszenie barier, taryf celnych
Po kongresie Haskim istotne decyzje polit i kulturalne:
Powstały Europejska Unia Płatnicza, Europejska fundacja kulturalna, Centrum Studiów Europ. W Brugii
Powołano Ruch Europejski, Radę Europ.
Honorowymi przewodniczącymi Rady Europy: K. Adenauer, R. Schuman, R. Condenhove Kalergii sekretarzem j. Rettinger
Rada Europy powołana 05.05.1949r twórcami były: Beneluks…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz