funkcjonalizm - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
funkcjonalizm - wykład - strona 1 funkcjonalizm - wykład - strona 2 funkcjonalizm - wykład - strona 3

Fragment notatki:

FUNKCJONALIZM
D. mitrany poch.z Rumunii osiadły w Wbr i USA „A working Peace System” 1943
Osadzony w liberalnej wizji rzeczywistości mnar; przekonanie o harmonijnych interesach wszystkich ludzi - gł. Cele - uzyskanie dobrobytu i pokoju
Przekonanie o racjonalności ludzkich działań i władzy pragmatyzm w postępowaniu
Proponuje długo falową i spójną alternatywę wobec porządku westfalskiego opartego na państwie narodowym
Najw. kategorią są potrzeby społ., które mają przede wszystkim charakter materialny
Mitrany świadomy faktu że dotychczasowe próby zbudowania dobrobytu i pokojowego ułożenia stos. między państw spełzły na niczym
LN nie zapobiegła wojnom
Wł interes i egoizm narod. okazały się silniejsze niż wola pokoj. współistnienia
Przeciwnik federalist. Rozwiązania - nie można przenieść suwerenności na poziom federalny w drodze konstytucyjnego rozwiązania
Suwerenność można przenieść w rezultacie wspólnego działania
Budowanie podstaw pokojowego systemu mnar trzeba rozpocząć od swobodnego dostosowywania się do siebie państw - zakorzenionego we wspólnym działaniu i praktycz doświad.
Istotnym pktem wyjściem jest skoncentrowanie się na konkretnym zadaniu, potrzebie, problemie - funkcji
Konkretne funkcje same wskażą na właściwy obszar (geogr?) i formę instytucji, w których dany problem może być najlepiej rozwiązany
Funkcja determinuje instrument wykonawczy - „funk. określa formę”
Wszelkie należności, relacje winny się kształtować stosownie do wymogów, potrzeb, funkcji
Traktuje wszelkie zmiany nie z pozycji systemu teoret., prawnego czy wyidealizowanych wizji Polit.
Stwierdza istnienie podst sprzeczności między sferą Polit. I niepolit
ST.polit.związana z istnieniem władzy i określonego porządku Polit ma charakter partykularny, zamknięty
ST. Niepolit.- gospod., handel, technika ma charakter mnar.
Rozwój gosp., przemysłu, transp., problemów ekolog.itd. wywiera nacisk i potrzebę coraz ściślejszej współpracy między narodami, co niekiedy prowadzi do unii politycznej
Konflikt między St. gosp. a Polit. ukazuje prawdziwą naturę człowieka
ST. gosp. - pokazuje lepszą stronę człowieka
Polit.- ukazuje egoizm, konserwatyzm czł
Funkcjon, usiłując przezwyciężyć sytuację konfliktu koncentruje się na potrzebach wspólnych i znoszeniu granic między państwami w drodze podejmowania wspólnych działań
Funkcjon. Mitra niego stanowi rodzaj ekonom.teorii zmiany społecz.,która nie bierze pod uwagę innych czynników procesów histor.
Człowiek jest istotą racjonalną i rozumnie kształtuje swoje potrzeby i interesy


(…)

… integracji funkcjonal. wiąże się ze zmianą statusu państw i postaw społecz., co ma zredukować konflikty
Przykłady: New Deal Roosevelta, LN; EWWiS, EURATOM

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz