Wykład - Historia integracji europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Historia integracji europejskiej - strona 1 Wykład - Historia integracji europejskiej - strona 2 Wykład - Historia integracji europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 11
- perspektywa przyjęcia nowych państw wyostrzyła problem reformy instytucjonalnej, zmiany systemu podejmowania decyzji, ważenia głosów
- w tym celu Rada Europejska na Korfu w 1994 powołała grupę refleksyjną z zadaniem zorganizowania konferencji (KM - Konferencja Międzyrządowa)
- grupa pod przywództwem hiszpańskiego MSZ Carlosa Westendorpa przygotowała raport ogłoszony na szczycie RE w Madrycie - grudzień 1995
- rozszerzenie uznano za wyzwanie polityczne - trzeba tak przeprowadzić, by nie spowodowało kryzysu w UE i państwach kandydujących
- konfer miedzyrzadowa trwała od marca 1996 - po 9 miesiącach doszło do komrpomisu
- przyjęto Traktat Amsterdamski (okazał się niewypałem)
Planowana reforma instytucjonalna nie została dokonana, dokument ograniczył się do mało istotnych zmian
Dla Polski i innych krajów stowarzyszeniowych przyjęcie traktatu, zgodnie z decyzja RE w Madrycie z 95 oznaczało drogę do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, które miały się rozpocząć 6 miesięcy po zakończeniu konferencji miedzyrzadowej
Traktat wprowadzał szereg zapisów wyraźnie pod kątem przyszłego członkostwa państw EŚiW
Np.: po raz pierwszy wprowadzono możliwość zawieszenia kraju członkowskiego w jego prawach w razie łamania przez niego podstawowych praw i wolności obywatelskich - chodziło o traktowanie mniejszości narodowych na Węgrzech, Słowacji i Rumunii (głównie Romowie)
Przestrzeganie podstawowych praw czł i wolności obywatelskich jest warunkiem koniecznym przyjęcia do UE
Nie udało się wprowadzić zmian w podejmowaniu decyzji w II i III filarze
Nadal obowiązywała zasada jednomyślnego głosowania
Nowością jedynie była możliwość tzw. Konstruktywnego wstrzymania się od głosu (jeżeli jedno państwo nie wyraża zgody to nie blokuje działań innych)
Nieudolność UE wobec konfliktu w Jugosławii nie spowodowała istotnych reform w zakresie WPZiB
Wprowadzono procedurę „wzmocnionej współpracy” - większość p-czł mogła podjąć bliższą współpracę, ale otwartą na inne p-czł
Wzmocniono pozycje PE przez rozszerzenie tzw procedury współpracy
Zmiana nazwy III filara na „wspolpraca policyjna i sadowa w sprawach karnych”
Przeniesienie polityki wizowej, arylowej, migracyjnej i swobodnego przepływu osob z III filaru UE do I TWE
Utworzenie urzędu wysokiego przedstawiciela UE ds. WPZiB . Fukcje te pełni Sekretarz Generalny RUE
TA nie przygotował reform instytucji niezbędnych dla rozszerzenia na wschód


(…)

… przyjął dokument „Strategia Lizbońska” - „Zatrudnienie, reforma ekonomiczna i spójność społeczna”
Zgodnie ze strategią gospodarczą Europy w ciągu 10 lat miała dogonić USA, stać się najbardziej konkurencyjną na świecie
Miała to być gospodarka oparta na wiedzy, zdolna do utrzymania stałego wzrostu, zwiększająca zatrudnienie i spójność socjalną
Kluczową rolę w rozwoju ekonomicznym przypisywano informatyce…
… - wynikiem nie tylko logiki wspólnego rynku, ale i porozumienia politycznego między Fr i Niem
- podstawa UWG jest tr o UE (TM) z 92
- weszlo 11 z 15 p.czł bez wb, Danii,szw, gr (waluta!)
- każdy kraj UE ma prawo przystąpić do UGW o ile spełni kryteria konwergencji (kryteria z Mastricht) inflacja, stabilnośc, kursu walutowego, deficytu budżetowego, długu publ
- marzec 1999 - szczyt w Berlinie - kompromis…
… w liberalnej wizji rzeczywistości mnar; przekonanie o harmonijnych interesach wszystkich ludzi - gł. Cele - uzyskanie dobrobytu i pokoju
Przekonanie o racjonalności ludzkich działań i władzy pragmatyzm w postępowaniu
Proponuje długo falową i spójną alternatywę wobec porządku westfalskiego opartego na państwie narodowym
Mitrany świadomy faktu że dotychczasowe próby zbudowania dobrobytu i pokojowego ułożenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz