EWG i EFTA - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
EWG i EFTA - wykład - strona 1 EWG i EFTA - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 10
Pomysł połączenia EWG i EFTA ; w 1989 J. Delors zaproponował krajom EFTA „ strukturalne partnerstwo”.
Od roku 1990 trwały rokowania na temat współpracy EWG i EFTA.
W maju 1992 zawarto układ z Porto- tworzący Europ. Obszar Gosp.
Układ ratyfikowany przez wszystkie państwa z wyjątkiem Szwajcarii. EOG zaczął funkcjonować w 1994 EOG doprowadził do zwiększenia wspólnego Europ. Rynku Wewn. Do 350 mln konsumentów. Zwiększona wymiana handlowa - zmniejszenie bezrobocia.
Obywatelstwa EOG zyskali prawo do zamieszkania, pracy w dowolnym państwie należącym do UE i EFTA. Wspólna polityka rolna - zachowana tylko dla państw UE. Państwa EOG współpracowały również w : ochronie środowisku, turystyce, polityce socjalnej, oświacie technologii. EOG kierowana przez Radę złożoną z przedstawicieli RUE, komisji oraz po jednym z przedstawicieli państw EFTA.
W 1993 r po utworzeniu UE rozpoczęły się negocjacje z AUstr., Finl, Norweg, Szwecja, . Państwa te wcześniej złożyły wniosek o członkostwo (A-1989 Sz-1991, F i N-1992) 1993 wejście w życie jednolitego rynku wewnątrz.- cztery swobody.
1993 (12) szczyt w Kopenhadze -kryteria członkostwa:
Polityczne:
-stabilne instytucje demokratyczne -utowrzenie państwa prawa
-uznanie praw człowieka(Turcja)
Ekonomiczne:
-podstawy gospodarki rynkowej
-zdolność do przyjęcia unii ekonom., monetarnej, Polit.
Prawne:
-zdolność do przyjęcia acquis communaitaire(dorobek prawny UE)
W marcu 1994 w Joaninie na sesji RE przyjęto nowe Zasady Stosowanie QMV w RUE
Przyjęto możliwość zablokowania decyzji uchwały(23 głosy); przez 3 miesiące można było poszukiwań rozwiązań kompromisowych. 1994- Polska i Węgry składają wnioski o członkostwo. 1994 powołanie w UE Komitetu Regionów-korzystny wpływ na racjonalizację wykorzystywania funduszy strukturalnych.
Zasadnicze cele wykorzystywania funduszy strukturalnych :
-wspieranie regionów opóźnionych w rozwoju- PKB poniżej 75% średniej w UE
-regiony z problemami przekształceń strukturalnych
-Regiony o wysokim bezrobociu
-Obszary o niskiej gęstości zaludnienia
1994r - Komisja rozwinęła nowe programy współpracy trans granicznej i wspierała euroregiony tworzące „małą integrację”
W 1994 utworzono specjalny Fundusz Spójności - nie należy do funduszy strukturalnych
FS dla słabszych ekonom. Państw UE: H, P, G, Ir
Mogą uzyskać środki z tego funduszu jeśli ich PKB jest niższe o 90% średniej w UE. FS na ochronę środowiska, sieci transportowe. 1995 kryteria madryckie członkostwa:
-konieczność dostosowania administracji państw kandydujących dla sprawnego funkcjonowania polityk wspólnotowych


(…)

… UE
3.Zewnętrzny krąg partnerów Unii I EŚiW, Rosja Turcja FUNKCJONALIZM
D. mitrany poch.z Rumunii osiadły w Wbr i USA „A working Peace System” 1943
Osadzony w liberalnej wizji rzeczywistości mnar; przekonanie o harmonijnych interesach wszystkich ludzi - gł. Cele - uzyskanie dobrobytu i pokoju
Przekonanie o racjonalności ludzkich działań i władzy pragmatyzm w postępowaniu
Proponuje długo falową…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz